Ngày đăng bài: 26/10/2023 08:57
Lượt xem: 973
Giới thiệu sách mới tháng 10/2023
Thư viện Trường Đại học Xây dựng Hà Nội xin trân trọng giới thiệu tới Quý độc giả danh mục sách mới tháng 10/2023

1. Lịch sử kiến trúc cảnh quan thế giới qua hình vẽ : = Illustrated history of landscape design / Elizabeth Boults, Chip Sullivan ; Người dịch: Trương Thị Thanh Hoa, Phan Thị Tha ...

2. Quy hoạch kiến trúc tương tác văn hóa & kinh tế : Tầm nhìn - nhận thức - niềm tin - hành động / TS.KTS. Lê Xuân Trường

3. Lịch sử vườn cảnh / TS.KTS. Phạm Anh Tuấn (chủ biên), Th.S. Lê Khánh Ly

4. Quy hoạch đô thị đại dương / John M. Levy ; Người dịch: Nguyễn Thị Thanh Vân, TS.KTS. Đỗ Trần Tín ; Hiệu đính: TS.KTS. Ngô Việt Hùng

5. Vượt ra ngoài các thành phố thông minh: Cách thức mà các thành phố kết nối, học tập và đổi mới : Cách thức mà các thành phố kết nối, học tập và đổi mới / Tim Campbell ; Nguyễn ...

6. Giáo trình phương pháp điều tra và giám sát đa dạng sinh học động vật / Nguyễn Quảng Trường (chủ biên) ... [et al.]

7. Cấp thoát nước trong tòa nhà / TS. Trần Tuấn Kiệt, Th.S. Trần Minh Anh

8. Giáo trình hóa học môi trường / Trịnh Thị Thủy (chủ biên) ... [et al.]

9. Cơ sở sinh thái cảnh quan trong kiến trúc cảnh quan và quy hoạch sử dụng đất bền vững / Nguyễn An Thịnh

10. Kỹ thuật thủy khí nâng cao : = Advanced fluid mechanics : Dành cho sinh viên đại học và sau đại học các ngành kỹ thuật / TS. Huỳnh Văn Hoàng ... [et al.]

11. Giáo trình an toàn lao động và bảo vệ môi trường / TS. Tạ Đăng Thuần (chủ biên) ... [et al.]

12. Giáo trình địa lí tự nhiên Việt Nam : Phần đại cương / Đặng Duy Lợi (chủ biên) ... [et al.]

13. Các phương pháp tiên tiến trong đánh giá tác động môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động tích hợp và đánh giá sự cố môi trường / PGS.TS. Lê Trình

14. Thẩm định phương pháp và đánh giá độ không đảm bảo đo trong phân tích hóa học / Trần Cao Sơn (chủ biên) và các tác giả khác

15. Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm. GS.TSKH. Nguyễn BinTập 4, Phần riêng dưới tác dụng của nhiệt (chưng luyện, hấp thụ, hấp phụ, trích ly, kết tinh, ...

16. Kiến trúc cảnh quan Việt Nam truyền thống và hiện đại / TS.KTS. Nguyễn Thị Thanh Thủy, Th.S.KTS. Tôn Ánh Hồng

17. Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu SCADA / Đặng Tiến Trung, Vũ Quang Hồi

18. Xử lý bùn của trạm xử lý nước thải / PGS.TS. Nguyễn Việt Anh (chủ biên), Bùi Thị Thủy, Vũ Thị Minh Thanh

19. Sổ tay nghề kỹ thuật môi trường / Manfred Fisher ... [et al.] ; Đặng Thùy Linh dịch và các dịch giả khác

20. Kỹ thuật an toàn và môi trường : Giáo trình dùng cho cán bộ giảng dạy và sinh viên các trường kỹ thuật / TS. Nguyễn Ngọc Kiên (chủ biên), TS. Nguyễn Văn Tình, GS.TS. Trần Văn ...

21. Kiến trúc cảnh quan / PTS.KTS. Hàn Tất Ngạn

22. Lịch sử xây dựng đô thị cổ đại và trung đại phương Tây / TS.KTS. Nguyễn Quốc Thông (chủ biên)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI