DDC 363.7
Nhan đề Giáo trình hóa học môi trường / Trịnh Thị Thủy (chủ biên) ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2022
Mô tả vật lý 280 tr. : minh họa ; 24 cm.
Phụ chú Thư mục cuối mỗi chương
Tóm tắt Đề cập đến các quá trình hóa học quan trọng xảy ra trong môi trường tự nhiên, cơ sở hóa học của các biến đổi trong môi trường, cơ sở hóa học của các quá trình xử lý môi trường, ảnh hưởng của các tác nhân ô nhiễm sơ cấp cũng như thứ cấp đến sức khỏe và cuộc sống con người
Thuật ngữ chủ đề Hóa học
Thuật ngữ chủ đề Môi trường
Tác giả(bs) CN Trịnh, Thị Thủy
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07247-9
00000000nam#a2200000ui#4500
00153738
00212
0047E93123D-26FC-434A-BC90-186948C50111
005202310241521
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a978-604-67-2401-8|c240000
039|a20231024152155|blinhnm|c20231023100148|dlinhnm|y20231023100122|zlinhnm
082 |a363.7|bGIA
245 |aGiáo trình hóa học môi trường / |cTrịnh Thị Thủy (chủ biên) ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2022
300 |a280 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
500 |aThư mục cuối mỗi chương
520 |aĐề cập đến các quá trình hóa học quan trọng xảy ra trong môi trường tự nhiên, cơ sở hóa học của các biến đổi trong môi trường, cơ sở hóa học của các quá trình xử lý môi trường, ảnh hưởng của các tác nhân ô nhiễm sơ cấp cũng như thứ cấp đến sức khỏe và cuộc sống con người
650|aHóa học
650|aMôi trường
700 |aTrịnh, Thị Thủy
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07247-9
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2023/thang 10/17.10.230003thumbimage.jpg
890|a3|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07247 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 363.7 GIA Sách Tiếng Việt 1
2 TK07248 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 363.7 GIA Sách Tiếng Việt 2
3 TK07249 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 363.7 GIA Sách Tiếng Việt 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI