Hướng dẫn đọc tài liệu số

Hướng dẫn bạn đọc đọc tài liệu số

Hướng dẫn bạn đọc cách lấy lại mật khẩu tài khoản thư viện điện tử

Để lấy lại mật khẩu cho tài khoản thư viện điện tử, bạn đọc thực hiện theo các bước sau:

Hướng dẫn bạn đọc đăng nhập và kích hoạt tài khoản Thư viện

Hướng dẫn bạn đọc cách đăng nhập và kích hoạt tài khoản để khai thác thư viện điện tử

Hướng dẫn tìm kiếm tài liệu

Bài viết hướng dẫn bạn đọc cách sử dụng thanh công cụ tìm kiếm để tìm tài liệu nhanh chóng và hiệu quả

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI