Ngày đăng bài: 06/01/2016 16:06
Lượt xem: 52601
Nội quy thư viện

 

1. Xuất trình thẻ khi được yêu cầu hoặc khi vào các phòng chức năng. Tuyệt đối không cho mượn thẻ hoặc dùng thẻ của người khác. Thẻ hợp lệ bao gồm:

    - Thẻ sinh viên (Đối tượng là sinh viên đã có thẻ Sinh viên tích hợp)

    - Thẻ cao học (Đối tượng là học viên cao học)

    - Thẻ thư viện (Đối tượng bạn đọc cán bộ, giảng viên và bạn đọc ngoài trường)

2. Giữ gìn trật tự và an toàn trong thư viện: đi nhẹ, nói khẽ, không hút thuốc lá, không mang hung khí, chất cháy, chất nổ hay các chất cấm, đồ ăn và dụng cụ cồng kềnh khác vào Thư viện.

3. Có trách nhiệm bảo quản các trang thiết bị, tư liệu của Thư viện khi sử dụng. Không được tự ý thay đổi vị trí các trang thiết bị của Thư viện.

4. Giữ gìn vệ sinh chung: không vứt rác, giấy ra sàn nhà. Phải vứt rác vào nơi quy định.

5. Giữ gìn mỹ quan trong Thư viện: quần áo mặc lịch sự, không viết, vẽ lên mặt bàn, lên tường, không ngồi gác chân lên ghế.

6. Không mang cặp, túi vào các kho tài liệu, tư trang đồ dùng cá nhân tự bảo quản và để đúng nơi quy định trước khi vào các phòng chức năng (phòng đọc mở, phòng giáo trình…).

7. Nghiêm cấm vào các website không lành mạnh, tuyệt đối không cài các chương trình, phần mềm vào hệ thống máy tính của thư viện khi chưa được phép.

8. Bạn đọc có quyền phản ánh những hiện tượng vi phạm nội quy của từng bộ phận trong Thư viện hay của bạn đọc khác với người có trách nhiệm giải quyết.

9. Bạn đọc vi phạm nội quy tùy theo mức độ vi phạm mà có trách nhiệm bồi thường cũng như chịu các hình thức xử lý thích hợp (sinh viên và học viên vi phạm sẽ được thông báo tới Khoa quản lý).

10. Thư viện có quyền từ chối phục vụ đối với những bạn đọc không thực hiện đúng nội quy của Thư viện

 

-------o0o--------

NỘI QUY PHÒNG ĐỌC MỞ

 

1. Xuất trình thẻ (hợp lệ) khi vào Phòng Đọc mở.

2. Tài liệu (sách, báo, tạp chí…) trong phòng Đọc mở chỉ được đọc tại chỗ, không được mang ra khỏi phòng, mỗi lần đọc chỉ được lấy 02 tài liệu. 

3. Bạn đọc có thể tra cứu tài liệu ở các máy tính đặt trong phòng, tự vào kho lấy tài liệu cần dùng.

4. Tài liệu sau khi đọc xong phải để đúng nơi quy định.

5. Không được làm hư hỏng tài liệu.

6. Không tự ý sao chụp tài liệu tại phòng Đọc mở, nếu có nhu cầu sao chụp phải liên hệ với cán bộ thư viện.

7. Các nội quy khác thực hiện theo NỘI QUY THƯ VIỆN ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI.

 

-------o0o--------

NỘI QUY PHÒNG GIÁO TRÌNH

 

1. Sử dụng thẻ (hợp lệ) để mượn - trả tài liệu qua máy tự động hoặc tại quầy của cán bộ thư viện.

2. Bạn đọc có thể tra cứu tài liệu ở các máy tính đặt trong phòng, tự vào kho lấy tài liệu cần mượn.

3. Không được thay đổi vị trí của tài liệu trên giá, tài liệu sau khi trả phải để đúng nơi quy định.

4. Mỗi sinh viên được mượn tối đa 20 cuốn trong một học kỳ (tài liệu mượn phải trả đúng thời hạn qui định).

5. Sinh viên phải hoàn trả toàn bộ tài liệu đã mượn trước khi tốt nghiệp.

6. Trường hợp mất hoặc làm hư hỏng tài liệu phải bồi thường theo qui định.

7. Các nội quy khác thực hiện theo NỘI QUY THƯ VIỆN ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI.

 

NỘI QUY PHÒNG HỌC NHÓM

 

1. Tư trang, đồ đạc phải để đúng nơi quy định;

2. Không gây mất trật tự;

3. Không hút thuốc lá, không vẽ bậy lên bàn và tường nhà;

4. Không vứt rác, làm mất vệ sinh;

5. Phải có ý thức bảo vệ tài sản trong phòng, nếu hư hỏng phải bồi thường theo quy định

6. Các nội quy khác thực hiện theo NỘI QUY THƯ VIỆN ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI.

------

Thư viện ĐHXDHN

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI