Duyệt theo bộ sưu tập Tất cả (Tất cả)
Quản trị dự án đầu tư / TS. Nguyễn Xuân Thủy, ThS. Trần Việt Hoa, ThS. Nguyễn Việt Ánh (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Một số khái niệm, thuật ngữ, nguyên tắc sử dụng các nguồn vốn và kế hoạch hoá đầu tư. Giá trị theo thời gian của đồng tiền- chọn thời điểm tính toán và thời điểm đầu tư. Phương pháp xác định các chỉ tiêu hiệu quả chủ yếu về mặt tài chính và phân tích độ nhạy của một dự án đầu tư. Nội dung dự án đầu tư. Phân tích kỹ thuật công nghệ, tài chính, kinh tế - xã hội - môi trường, nghiên cứu các tổ chức quản trị dự án. Trình tự lập dự án khả thi. Cơ sở pháp lí, phương pháp và kỹ thuật thẩm định dự án đầu tư

Nhà ở sinh viên không gian ở tương lai trong bối cảnh hậu covid-19 (0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:0)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI