Duyệt theo bộ sưu tập Tất cả (Tất cả)
Nữ nghệ sĩ tạo hình Việt Nam hiện đại : = Contemporary Viet Namese woman visual artists (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Giới thiệu chi tiết về sáng tác tiêu biểu và tiểu sử nghệ thuật của những nữ nghệ sĩ tạo hình mỹ thuật Việt Nam

Water in the Netherlands / Editor: P. Huisman ... [et al.] (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Discover Lyon and its wold heritage / Sébastien Griffe (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

An introduction to the finite element method / J.N. Reddy (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Handbook for green housing and healthy living (2) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:0)

Provide a basic knowledge of how to make buildings greener and then to suggest simple but efficient solutions along with a number of hints and tips for the public in general

Sách hướng dẫn nhà ở xanh và sống lành mạnh (3) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:0)

Cung cấp kiến thức cơ bản về cách làm cho các tòa nhà trở lên xanh hơn và đề xuất các giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả cùng với những nguyên tắc, chỉ dẫn và gợi ý cho công chúng nói chung

Các giải pháp thiết kế công trình xanh ở Việt Nam / GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng (chủ biên) ... [et al.] (2) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:0)

Trình bày ngắn gọn các cơ sở khoa học của các giải pháp thiết kế công trình xanh và hướng dẫn các giải pháp thiết kế, xây dựng cụ thể đối với các công trình xanh

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI