Ngày đăng bài: 24/04/2024 10:16
Lượt xem: 118
SQL Server 2019 Administrator's Guide. A definitive guide for DBAs to implement, monitor, and maintain enterprise database solutions 2nd Edition
SQL Server là một trong những hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ phổ biến nhất được phát triển bởi Microsoft.

 

 

Phiên bản thứ hai này của Hướng dẫn dành cho quản trị viên máy chủ SQL sẽ không chỉ hướng dẫn  cách quản trị cơ sở dữ liệu doanh nghiệp mà còn giúp người đọc thành thạo trong việc quản lý và giữ cho cơ sở dữ liệu luôn sẵn sàng, an toàn và ổn định.

Sách hướng dẫn cách thiết lập Máy chủ SQL cũng như định dạng để tối ưu việc sử dụng. Người đọc sẽ có thể thực hiện các lựa chọn về sao lưu, triển khai chính sách bảo mật, làm quen với các công cụ có sẵn để theo dõi và quản lý cơ sở dữ liệu SQL Server, bao gồm tự động đánh giá tình trạng, kiểm tra hiệu suất, v.v…Khi đã làm quen, cuốn sách sẽ đưa ra các chủ đề như di chuyển, nâng cấp và hợp nhất, cùng với các kỹ thuật xử lý sự cố, các giải pháp về quản lý cơ sở dữ liệu.

_________________________________________

Sách hiện có sẵn tại Phòng đọc mở (tầng 3 - Tòa nhà Thư viện - 55 Giải phóng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, HN)

Quý bạn đọc có thể tra cứu trực tuyến tại https://thuvien.huce.edu.vn/

Email: thuvien@huce.edu.vn

Thư viện ĐHXDHN

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI