Thông báo về sự kiện "Ngày sách và văn hóa đọc 21-4-2024"

Thư viện trân trọng thông báo về kế hoạch thực hiện các hoạt động nhân dịp "Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam"

Thông báo về việc cấp tài khoản sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử của NXB Xây dựng cho K68

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu của Tân sinh viên, Thư viện tiến hành cung cấp tài khoản sử dụng gói Cơ sở dữ liệu điện tử của Nhà xuất bản Xây dựng cho Tân sinh viên K68 trong thời gian từ tháng 10/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Thông báo về việc phục vụ sách đầu kỳ cho K68

Để phục vụ kịp thời việc mượn giáo trình của tân sinh viên trong thời gian chưa có thẻ sinh viên, Thư viện tiến hành cho K68 mượn giáo trình đầu kỳ từ 1/10/2023

Thông báo tổ chức tham quan trải nghiệm Thư viện dành cho K68

Thư viện triển khai tuần lễ tham quan và trải nghiệm các dịch vụ Thư viện dành cho tân sinh viên K68 của Trường ĐHXDHN.

Thông báo về việc tổ chức chương trình "HUCE - Trao sách, nhận tri thức"

Thư viện trân trọng thông báo thông tin về việc tổ chức chương trình "HUCE - Trao sách, nhận tri thức" được diễn ra từ ngày 18/4/2023 đến 21/4/2023.

Thông báo về gói cơ sở dữ liệu điện tử do Nhà xuất bản Xây dựng cung cấp

Để đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu của các giảng viên và sinh viên trong trường, Nhà trường đã kết nối và đưa vào sử dụng gói cơ sở dữ liệu điện tử được cung cấp bởi Nhà xuất bản Xây dựng tới các giảng viên và sinh viên

Thông báo về việc đăng ký tài liệu tham khảo đợt 12023

Để tăng cường nguồn tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học trong Nhà trường. Thư viện gửi tới các Khoa/Bộ môn trực thuộc Trường danh mục tài liệu tham khảo để các đơn vị tham khảo, lựa chọn và đề xuất bổ sung cho Thư viện phục vụ đào tạo.

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI