Duyệt theo bộ sưu tập Tất cả (Tất cả)
Thiết kế tổng mặt bằng và tổ chức công trình xây dựng : Tổ chức xây dựng 2 / PGS, TS. Trịnh Quốc Thắng (8) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Tổng quan về tổng mặt bằng xây dựng, các chỉ dẫn về thiết kế và tính toán cụ thể các công trình tạm cần thiết phục vụ cho quá trình xây dựng như: Bố trí cần trục, máy và các thiết bị xây dựng trên công trường, tổ chức vận chuyển và thiết kế hệ thống giao thông, kho bãi, nhà tạm, hệ thống cấp nước, hệ thống cấp điện, hệ thống an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Một số bài toán ứng dụng toán học trong thiết kế tối ưu tổng mặt bằng xây dựng

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI