DDC 621.31
Tác giả CN Đặng, Tiến Trung
Nhan đề Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu SCADA / Đặng Tiến Trung, Vũ Quang Hồi
Lần xuất bản Tái bản
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2020
Mô tả vật lý 120 tr. : minh họa ; 24 cm.
Phụ chú Phụ lục: tr. 94-114. - Thư mục: tr. 115
Tóm tắt Tổng quan về hệ thống SCADA (hệ điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu). Một số khái niệm về cấu trúc phần cứng, phần mềm và các hệ thống mạng nội bộ dùng cho SCADA. Cách sử dụng thiết bị Modem trong hệ thống truyền thông. Ứng dụng của hệ thống SCADA trong việc điều độ hệ thống điện và giới thiệu hệ thống SCADA/DMS của Trung tâm Điều độ điện lực Hà Nội
Thuật ngữ chủ đề Hệ thống điều khiển
Thuật ngữ chủ đề Hệ thống điện
Từ khóa tự do Hệ thống SCADA
Tác giả(bs) CN Vũ, Quang Hồi
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07211-3
00000000nam#a2200000ui#4500
00153676
00212
00409D827A1-9BE4-4E5F-B9F8-00D3C786A2AA
005202310260924
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786048231514|c59000
039|a20231026092431|blinhnm|y20231011153342|zlinhnm
082 |a621.31|bĐĂ-T
100 |aĐặng, Tiến Trung
245 |aHệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu SCADA / |cĐặng Tiến Trung, Vũ Quang Hồi
250 |aTái bản
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2020
300 |a120 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
500 |aPhụ lục: tr. 94-114. - Thư mục: tr. 115
520 |aTổng quan về hệ thống SCADA (hệ điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu). Một số khái niệm về cấu trúc phần cứng, phần mềm và các hệ thống mạng nội bộ dùng cho SCADA. Cách sử dụng thiết bị Modem trong hệ thống truyền thông. Ứng dụng của hệ thống SCADA trong việc điều độ hệ thống điện và giới thiệu hệ thống SCADA/DMS của Trung tâm Điều độ điện lực Hà Nội
650|aHệ thống điều khiển
650|aHệ thống điện
653 |aHệ thống SCADA
700 |aVũ, Quang Hồi
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07211-3
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2023/thang 10/11.10.230009thumbimagethumbimage.jpg
890|a3|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07211 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.31 ĐĂ-T Sách Tiếng Việt 1
2 TK07212 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.31 ĐĂ-T Sách Tiếng Việt 2
3 TK07213 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.31 ĐĂ-T Sách Tiếng Việt 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI