DDC 720.9
Tác giả CN Lê, Xuân Trường
Nhan đề Quy hoạch kiến trúc tương tác văn hóa & kinh tế : Tầm nhìn - nhận thức - niềm tin - hành động / TS.KTS. Lê Xuân Trường
Nhan đề khác Quy hoạch kiến trúc tương tác văn hóa và kinh tế
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2022
Mô tả vật lý 250 tr. : minh họa màu ; 20,5 x 24 cm
Phụ chú Thư mục: tr. 241-248
Tóm tắt Giới thiệu lịch sử kiến trúc thế giới và kiến trúc Việt Nam, tùy từng thời kỳ phát triển mà có những mô hình, giải pháp kiến trúc đặc trưng, biểu hiện sự văn minh của giai đoạn đó.
Thuật ngữ chủ đề Lịch sử
Thuật ngữ chủ đề Quy hoạch
Thuật ngữ chủ đề Kiến trúc
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07264-6
00000000nam#a2200000ui#4500
00153745
00212
004FE6B1D01-064A-4143-98CC-36906F62C7D9
005202310241458
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a978-604-82-6620-2|c319000
039|a20231024145810|blinhnm|c20231024145700|dlinhnm|y20231023163638|zlinhnm
082 |a720.9|bLÊ-T
100 |aLê, Xuân Trường
245 |aQuy hoạch kiến trúc tương tác văn hóa & kinh tế : |bTầm nhìn - nhận thức - niềm tin - hành động / |cTS.KTS. Lê Xuân Trường
246|aQuy hoạch kiến trúc tương tác văn hóa và kinh tế
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2022
300 |a250 tr. : |bminh họa màu ; |c20,5 x 24 cm
500 |aThư mục: tr. 241-248
520 |aGiới thiệu lịch sử kiến trúc thế giới và kiến trúc Việt Nam, tùy từng thời kỳ phát triển mà có những mô hình, giải pháp kiến trúc đặc trưng, biểu hiện sự văn minh của giai đoạn đó.
650|aLịch sử
650|aQuy hoạch
650|aKiến trúc
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07264-6
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2023/thang 10/17.10.230012thumbimage.jpg
890|a3|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07264 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 720.9 LÊ-T Sách Tiếng Việt 1
2 TK07265 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 720.9 LÊ-T Sách Tiếng Việt 2
3 TK07266 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 720.9 LÊ-T Sách Tiếng Việt 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI