DDC 543
Tác giả CN Trần, Cao Sơn
Nhan đề Thẩm định phương pháp và đánh giá độ không đảm bảo đo trong phân tích hóa học / Trần Cao Sơn (chủ biên) và các tác giả khác
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2021
Mô tả vật lý 191 tr. : minh họa ; 24 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Y tế. Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia
Tóm tắt Giới thiệu quá trình thẩm định theo các lĩnh vực nhỏ khác nhau trong phân tích hóa học; các phương pháp đánh giá độ không đảm bảo đo cũng như một số biện pháp đảm bảo chất lượng kết quả thường xuyên kèm theo nhiều ví dụ minh họa thực tế
Thuật ngữ chủ đề Thẩm định
Thuật ngữ chủ đề Hóa học
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07229-31
00000000nam#a2200000ui#4500
00153682
00212
004F7491138-1A90-4AFC-A0B7-CFC01A2B2E36
005202310260923
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |c45000
039|a20231026092333|blinhnm|c20231026091938|dlinhnm|y20231013150239|zlinhnm
082 |a543|bTR-S
100 |aTrần, Cao Sơn
245 |aThẩm định phương pháp và đánh giá độ không đảm bảo đo trong phân tích hóa học / |cTrần Cao Sơn (chủ biên) và các tác giả khác
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2021
300 |a191 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Y tế. Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia
520 |aGiới thiệu quá trình thẩm định theo các lĩnh vực nhỏ khác nhau trong phân tích hóa học; các phương pháp đánh giá độ không đảm bảo đo cũng như một số biện pháp đảm bảo chất lượng kết quả thường xuyên kèm theo nhiều ví dụ minh họa thực tế
650|aThẩm định
650|aHóa học
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07229-31
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2023/thang 10/11.10.230003thumbimagethumbimage.jpg
890|a3|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07229 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 543 TR-S Sách Tiếng Việt 1
2 TK07230 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 543 TR-S Sách Tiếng Việt 2
3 TK07231 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 543 TR-S Sách Tiếng Việt 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI