DDC 363.7
Tác giả CN Lê, Trình
Nhan đề Các phương pháp tiên tiến trong đánh giá tác động môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động tích hợp và đánh giá sự cố môi trường / PGS.TS. Lê Trình
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2022
Mô tả vật lý 395 tr. : minh họa ; 24 cm.
Phụ chú Thư mục: tr. 387-395
Tóm tắt Trình bày các vấn đề chung về đánh giá tác động môi trường; quy trình chung về đánh giá tác động môi trường và phương pháp thực hiện; các phương pháp tiên tiến nhận dạng, dự báo, đánh giá tác động môi trường; nội dung và quy trình chung đánh giá môi trường chiến lược; các phương pháp tiên tiến nhận dạng, dự báo trong đánh giá môi trường chiến lược; nội dung và phương pháp đánh giá tác động tích hợp, nội dung và phương pháp đánh giá rủi ro và sự cố môi trường
Thuật ngữ chủ đề Chiến lược
Thuật ngữ chủ đề Sự cố
Thuật ngữ chủ đề Môi trường
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07232-4
00000000nam#a2200000ui#4500
00153683
00212
00496BF09C9-420E-4191-9607-37202E5D2246
005202310260917
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a978-604-67-2342-4|c285000
039|a20231026091744|blinhnm|y20231013151025|zlinhnm
082 |a363.7|bLÊ-T
100 |aLê, Trình
245 |aCác phương pháp tiên tiến trong đánh giá tác động môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động tích hợp và đánh giá sự cố môi trường / |cPGS.TS. Lê Trình
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2022
300 |a395 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
500 |aThư mục: tr. 387-395
520 |aTrình bày các vấn đề chung về đánh giá tác động môi trường; quy trình chung về đánh giá tác động môi trường và phương pháp thực hiện; các phương pháp tiên tiến nhận dạng, dự báo, đánh giá tác động môi trường; nội dung và quy trình chung đánh giá môi trường chiến lược; các phương pháp tiên tiến nhận dạng, dự báo trong đánh giá môi trường chiến lược; nội dung và phương pháp đánh giá tác động tích hợp, nội dung và phương pháp đánh giá rủi ro và sự cố môi trường
650|aChiến lược
650|aSự cố
650|aMôi trường
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07232-4
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2023/thang 10/11.10.230004thumbimagethumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07232 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 363.7 LÊ-T Sách Tiếng Việt 1
2 TK07233 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 363.7 LÊ-T Sách Tiếng Việt 2
3 TK07234 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 363.7 LÊ-T Sách Tiếng Việt 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI