DDC 712
Tác giả CN Nguyễn, An Thịnh
Nhan đề Cơ sở sinh thái cảnh quan trong kiến trúc cảnh quan và quy hoạch sử dụng đất bền vững / Nguyễn An Thịnh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2014
Mô tả vật lý 130 tr. : minh họa ; 24 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề cơ bản về khái niệm, lịch sử ra đời và phát triển của sinh thái cảnh quan, mô hình sinh thái học về các yếu tố kiến trúc cảnh quan, metric cảnh quan, kiến trúc cảnh quan đa chức năng, kiến trúc phục hồi cảnh dựa trên các nguyên lý sinh thái cảnh quan về quá trình không gian gây biến đổi cảnh quan, kiến trúc cảnh quan và ecotone theo mô hình động lực nguồn - đích
Thuật ngữ chủ đề Sinh thái học
Thuật ngữ chủ đề Kiến trúc cảnh quan
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07244-6
00000000nam#a2200000ui#4500
00153714
00212
00426A332B9-E49B-4689-A77E-D8816240A9E4
005202310241516
008081223s2014 vm| vie
0091 0
020 |c59000
039|a20231024151610|blinhnm|c20231018110044|dlinhnm|y20231018105406|zlinhnm
082 |a712|bNG-T
100 |aNguyễn, An Thịnh
245 |aCơ sở sinh thái cảnh quan trong kiến trúc cảnh quan và quy hoạch sử dụng đất bền vững / |cNguyễn An Thịnh
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2014
300 |a130 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
520 |aTrình bày những vấn đề cơ bản về khái niệm, lịch sử ra đời và phát triển của sinh thái cảnh quan, mô hình sinh thái học về các yếu tố kiến trúc cảnh quan, metric cảnh quan, kiến trúc cảnh quan đa chức năng, kiến trúc phục hồi cảnh dựa trên các nguyên lý sinh thái cảnh quan về quá trình không gian gây biến đổi cảnh quan, kiến trúc cảnh quan và ecotone theo mô hình động lực nguồn - đích
650|aSinh thái học
650|aKiến trúc cảnh quan
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07244-6
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2023/thang 10/17.10.230002thumbimage.jpg
890|a3|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07244 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 712 NG-T Sách Tiếng Việt 1
2 TK07245 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 712 NG-T Sách Tiếng Việt 2
3 TK07246 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 712 NG-T Sách Tiếng Việt 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI