DDC 628.36
Tác giả CN Nguyễn, Việt Anh
Nhan đề Xử lý bùn của trạm xử lý nước thải / PGS.TS. Nguyễn Việt Anh (chủ biên), Bùi Thị Thủy, Vũ Thị Minh Thanh
Lần xuất bản Tái bản
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2018
Mô tả vật lý 315 tr. : minh họa ; 24 cm.
Phụ chú Thư mục: tr. 305-315
Tóm tắt Đề cập những kiến thức cơ bản về nguồn gốc phát sinh, thành phần, tính chất bùn từ trạm xử lý nước thải, các phương pháp xử lý bùn mới nhất hiện nay, cách tính toán và vận hành các công trình xử lý bùn, phương pháp xử lý bùn bằng phân hủy sinh học kỵ khí
Thuật ngữ chủ đề Xử lý nước
Thuật ngữ chủ đề Bùn thải
Tác giả(bs) CN Bùi, Thị Thủy
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Minh Thanh
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07208-10
00000000nam#a2200000ui#4500
00153675
00212
004766FF222-0D4A-4FB5-BB73-BEE11C93F879
005202310260926
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786048225308|c170000
039|a20231026092605|blinhnm|y20231011152120|zlinhnm
082 |a628.36|bNG-A
100 |aNguyễn, Việt Anh
245 |aXử lý bùn của trạm xử lý nước thải / |cPGS.TS. Nguyễn Việt Anh (chủ biên), Bùi Thị Thủy, Vũ Thị Minh Thanh
250 |aTái bản
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2018
300 |a315 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
500 |aThư mục: tr. 305-315
520 |aĐề cập những kiến thức cơ bản về nguồn gốc phát sinh, thành phần, tính chất bùn từ trạm xử lý nước thải, các phương pháp xử lý bùn mới nhất hiện nay, cách tính toán và vận hành các công trình xử lý bùn, phương pháp xử lý bùn bằng phân hủy sinh học kỵ khí
650|aXử lý nước
650|aBùn thải
700 |aBùi, Thị Thủy
700 |aVũ, Thị Minh Thanh
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07208-10
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2023/thang 10/11.10.230008thumbimagethumbimage.jpg
890|a3|b0|c1|d47
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07208 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 628.36 NG-A Sách Tiếng Việt 1
2 TK07209 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 628.36 NG-A Sách Tiếng Việt 2
3 TK07210 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 628.36 NG-A Sách Tiếng Việt 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI