DDC 307.12
Tác giả CN Campbell, Tim
Nhan đề Vượt ra ngoài các thành phố thông minh: Cách thức mà các thành phố kết nối, học tập và đổi mới : Cách thức mà các thành phố kết nối, học tập và đổi mới / Tim Campbell ; Nguyễn Cường dịch ; Phạm Khánh Toàn hiệu đính
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2022
Mô tả vật lý 257 tr. : minh họa ; 24 cm.
Phụ chú Tên sách tiếng Anh: Beyond smart cities : How cities network, learn and innovate
Phụ chú Phụ lục: tr. 251-257. - Thư mục cuối mỗi phần
Tóm tắt Trình bày một số nguyên tắc quan trọng để làm cho các thành phố đáng sống hơn, kinh tế, xã hội phát triển đồng nhất và bền vững về môi trường. Nêu ý nghĩa của việc chia sẻ những kiến thức học được từ nơi này sang nơi khác về cách làm cho mọi thứ hoạt động được, chỉ ra ý nghĩa của việc chia sẻ là một phần của tính liên kết của thời đại đô thị mới là do hàng nghìn thành phố trên khắp thế giới đang tăng cường trao đổi ý kiến với nhau. Một số sáng kiến cộng đồng thông minh cộng với kết nối của Cisco tập hợp một danh mục lớn các quan hệ đối tác, sản phẩm, dịch vụ và giải pháp nhằm đến cơ hội mới,đổi mới để đạt được sự bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu
Từ khóa tự do Thành phố thông minh
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07255-7
00000000nam#a2200000ui#4500
00153742
00212
004BE037128-8CA2-45C8-AFBF-F164AA88F502
005202310231546
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a978-604-82-6478-9|c375000
039|y20231023154650|zlinhnm
082 |a307.12|bCAM
100 |aCampbell, Tim
245 |aVượt ra ngoài các thành phố thông minh: Cách thức mà các thành phố kết nối, học tập và đổi mới : |bCách thức mà các thành phố kết nối, học tập và đổi mới / |cTim Campbell ; Nguyễn Cường dịch ; Phạm Khánh Toàn hiệu đính
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2022
300 |a257 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
500 |aTên sách tiếng Anh: Beyond smart cities : How cities network, learn and innovate
500|aPhụ lục: tr. 251-257. - Thư mục cuối mỗi phần
520 |aTrình bày một số nguyên tắc quan trọng để làm cho các thành phố đáng sống hơn, kinh tế, xã hội phát triển đồng nhất và bền vững về môi trường. Nêu ý nghĩa của việc chia sẻ những kiến thức học được từ nơi này sang nơi khác về cách làm cho mọi thứ hoạt động được, chỉ ra ý nghĩa của việc chia sẻ là một phần của tính liên kết của thời đại đô thị mới là do hàng nghìn thành phố trên khắp thế giới đang tăng cường trao đổi ý kiến với nhau. Một số sáng kiến cộng đồng thông minh cộng với kết nối của Cisco tập hợp một danh mục lớn các quan hệ đối tác, sản phẩm, dịch vụ và giải pháp nhằm đến cơ hội mới,đổi mới để đạt được sự bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường
650|aNghiên cứu
653 |aThành phố thông minh
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07255-7
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2023/thang 10/17.10.230008thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07255 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 307.12 CAM Sách Tiếng Việt 1
2 TK07256 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 307.12 CAM Sách Tiếng Việt 2
3 TK07257 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 307.12 CAM Sách Tiếng Việt 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI