DDC 690.22
Nhan đề Giáo trình an toàn lao động và bảo vệ môi trường / TS. Tạ Đăng Thuần (chủ biên) ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2022
Mô tả vật lý 267 tr. : minh họa ; 24 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên
Tóm tắt Trình bày những vấn đề chung về an toàn vệ sinh lao động; pháp luật về an toàn và vệ sinh lao động; kỹ thuật an toàn lao động; kỹ thuật vệ sinh môi trường lao động; môi trường bảo vệ cơ sở sản xuất trong kinh doanh
Thuật ngữ chủ đề An toàn lao động
Thuật ngữ chủ đề Bảo vệ môi trường
Tác giả(bs) CN Tạ, Đặng Thuần
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07238-40
00000000nam#a2200000ui#4500
00153703
00212
0047B8F7AD3-7B38-48A0-9CB6-C444A1F818BF
005202310241522
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a978-604-67-2484-1|c165000
039|a20231024152250|blinhnm|y20231017110832|zlinhnm
082 |a690.22|bGIA
245 |aGiáo trình an toàn lao động và bảo vệ môi trường / |cTS. Tạ Đăng Thuần (chủ biên) ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2022
300 |a267 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên
520 |aTrình bày những vấn đề chung về an toàn vệ sinh lao động; pháp luật về an toàn và vệ sinh lao động; kỹ thuật an toàn lao động; kỹ thuật vệ sinh môi trường lao động; môi trường bảo vệ cơ sở sản xuất trong kinh doanh
650|aAn toàn lao động
650|aBảo vệ môi trường
700 |aTạ, Đặng Thuần
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07238-40
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2023/thang 10/11.10.230006thumbimage.jpg
890|a3|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07239 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 690.22 GIA Sách Tiếng Việt 2
2 TK07240 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 690.22 GIA Sách Tiếng Việt 3
3 TK07238 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 690.22 GIA Sách Tiếng Việt 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI