DDC 660
Tác giả CN Nguyễn, Bin
Nhan đề Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm. Tập 4, Phần riêng dưới tác dụng của nhiệt (chưng luyện, hấp thụ, hấp phụ, trích ly, kết tinh, sấy) / GS.TSKH. Nguyễn Bin
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa hoc và Kỹ thuật, 2021
Mô tả vật lý 381 tr. : minh họa ; 24 cm.
Tóm tắt Trình bày các quá trình phân riêng dưới tác dụng của nhiệt, như quá trình chưng luyện, hấp thụ, trích lý, hấp phụ, kết tinh và sấy; đồng thời cũng mô tả cấu tạo, nguyên tắc làm việc của một số thiết bị đặc trưng cho các quá trình
Thuật ngữ chủ đề Thực phẩm
Thuật ngữ chủ đề Công nghệ
Thuật ngữ chủ đề Hóa chất
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07223-5
00000000nam#a2200000ui#4500
00153680
00212
004EC33DDA3-7963-4CB1-B4F6-949E96C933C5
005202310260920
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786046718307|c136000
039|a20231026092056|blinhnm|c20231013103543|dlinhnm|y20231013103454|zlinhnm
082|a660|bNG-B
100 |aNguyễn, Bin
245 |aCác quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm. |nTập 4, |pPhần riêng dưới tác dụng của nhiệt (chưng luyện, hấp thụ, hấp phụ, trích ly, kết tinh, sấy) / |cGS.TSKH. Nguyễn Bin
260 |aHà Nội : |bKhoa hoc và Kỹ thuật, |c2021
300 |a381 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
520 |aTrình bày các quá trình phân riêng dưới tác dụng của nhiệt, như quá trình chưng luyện, hấp thụ, trích lý, hấp phụ, kết tinh và sấy; đồng thời cũng mô tả cấu tạo, nguyên tắc làm việc của một số thiết bị đặc trưng cho các quá trình
650|aThực phẩm
650|aCông nghệ
650|aHóa chất
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07223-5
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2023/thang 10/11.10.230001thumbimagethumbimage.jpg
890|a3|b0|c1|d1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07223 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 660 NG-B Sách Tiếng Việt 1
2 TK07224 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 660 NG-B Sách Tiếng Việt 2
3 TK07225 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 660 NG-B Sách Tiếng Việt 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI