DDC 712
Tác giả CN Phạm, Anh Tuấn
Nhan đề Lịch sử vườn cảnh / TS.KTS. Phạm Anh Tuấn (chủ biên), Th.S. Lê Khánh Ly
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2020
Mô tả vật lý 151 tr. : minh họa ; 20.5 x 20.5 cm
Phụ chú Thư mục: tr. 147-148
Tóm tắt Cung cấp các thông tin về điện kiện, lịch sử hình thành và phát triển, những nét đặc trưng, các nguyên tắc cơ bản trong bố cục, tạo hình và tổ chức không gian của các loại hình vườn cảnh tiêu biểu nổi tiếng trên thế giới
Thuật ngữ chủ đề Kiến trúc
Thuật ngữ chủ đề Vườn cảnh
Thuật ngữ chủ đề Nghệ thuật
Tác giả(bs) CN Lê, Khánh Ly
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07261-3
00000000nam#a2200000ui#4500
00153744
00212
004A8D10C00-F9FB-4541-8B3D-EB6A28D2F043
005202310251424
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a978-604-82-3025-8|c260000
039|a20231025142435|blinhnm|c20231023162643|dlinhnm|y20231023162335|zlinhnm
082 |a712|bPH-T
100 |aPhạm, Anh Tuấn
245 |aLịch sử vườn cảnh / |cTS.KTS. Phạm Anh Tuấn (chủ biên), Th.S. Lê Khánh Ly
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2020
300 |a151 tr. : |bminh họa ; |c20.5 x 20.5 cm
500 |aThư mục: tr. 147-148
520 |aCung cấp các thông tin về điện kiện, lịch sử hình thành và phát triển, những nét đặc trưng, các nguyên tắc cơ bản trong bố cục, tạo hình và tổ chức không gian của các loại hình vườn cảnh tiêu biểu nổi tiếng trên thế giới
650|aKiến trúc
650|aVườn cảnh
650|aNghệ thuật
700 |aLê, Khánh Ly
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07261-3
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2023/thang 10/17.10.230011thumbimage.jpg
890|a3|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07261 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 712 PH-T Sách Tiếng Việt 1
2 TK07262 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 712 PH-T Sách Tiếng Việt 2
3 TK07263 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 712 PH-T Sách Tiếng Việt 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI