DDC 590.7
Nhan đề Giáo trình phương pháp điều tra và giám sát đa dạng sinh học động vật / Nguyễn Quảng Trường (chủ biên) ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2020
Mô tả vật lý 292 tr. : minh họa ; 24 cm.
Tùng thư Bộ sách Đại học và Sau đại học
Phụ chú ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Phụ chú Thư mục: tr. 275-291
Tóm tắt Khái quát về điều tra và giám sát đa dạng sinh học; điều tra và giám sát các nhóm động vật lớn như: côn trùng, cá, sát lưỡng cư và bò sát, chim, thú; tổng hợp số liệu, viết báo cáo và công bố kết quả điều tra và giám sát
Thuật ngữ chủ đề Sinh học
Thuật ngữ chủ đề Động vật
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Quảng Trường
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(2): TK07253-4
00000000nam#a2200000ui#4500
00153741
00212
004D4E74834-E2A7-4698-9CC6-37DD4BE1B661
005202310231536
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a978-604-913-997-0|c190000
039|y20231023153639|zlinhnm
082 |a590.7|bGIA
245 |aGiáo trình phương pháp điều tra và giám sát đa dạng sinh học động vật / |cNguyễn Quảng Trường (chủ biên) ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bKhoa học tự nhiên và Công nghệ, |c2020
300 |a292 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
490 |aBộ sách Đại học và Sau đại học
500 |aĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
500|aThư mục: tr. 275-291
520 |aKhái quát về điều tra và giám sát đa dạng sinh học; điều tra và giám sát các nhóm động vật lớn như: côn trùng, cá, sát lưỡng cư và bò sát, chim, thú; tổng hợp số liệu, viết báo cáo và công bố kết quả điều tra và giám sát
650|aSinh học
650|aĐộng vật
700 |aNguyễn, Quảng Trường
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(2): TK07253-4
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2023/thang 10/17.10.230007thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07253 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 590.7 GIA Sách Tiếng Việt 1
2 TK07254 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 590.7 GIA Sách Tiếng Việt 2
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI