DDC 711.1
Tác giả CN Levy, John M.
Nhan đề Quy hoạch đô thị đại dương / John M. Levy ; Người dịch: Nguyễn Thị Thanh Vân, TS.KTS. Đỗ Trần Tín ; Hiệu đính: TS.KTS. Ngô Việt Hùng
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 11
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2022
Mô tả vật lý 573 tr. : minh họa ; 24 cm.
Phụ chú Phụ lục cuối mỗi phần
Tóm tắt Giới thiệu thực tế và chuyên sâu về các yếu tố lịch sử, kinh tế, chính trị, luật pháp, hệ tư tưởng và môi trường ảnh hưởng tới quy hoạch đô thị ngày nay, và nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc cân nhắc người thắng và người thua trong việc đưa ra quyết định quy hoạch
Thuật ngữ chủ đề Quy hoạch
Thuật ngữ chủ đề Đô thị
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07258-60
00000000nam#a2200000ui#4500
00153743
00212
00481C2619C-8F0C-4DD6-9B70-397331617C87
005202310260910
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a978-604-82-6946-3|c528000
039|a20231026091031|blinhnm|c20231023163816|dlinhnm|y20231023160928|zlinhnm
082 |a711.1|bLEV
100 |aLevy, John M.
245 |aQuy hoạch đô thị đại dương / |cJohn M. Levy ; Người dịch: Nguyễn Thị Thanh Vân, TS.KTS. Đỗ Trần Tín ; Hiệu đính: TS.KTS. Ngô Việt Hùng
250 |aTái bản lần thứ 11
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2022
300 |a573 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
500 |aPhụ lục cuối mỗi phần
520 |aGiới thiệu thực tế và chuyên sâu về các yếu tố lịch sử, kinh tế, chính trị, luật pháp, hệ tư tưởng và môi trường ảnh hưởng tới quy hoạch đô thị ngày nay, và nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc cân nhắc người thắng và người thua trong việc đưa ra quyết định quy hoạch
650|aQuy hoạch
650|aĐô thị
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07258-60
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2023/thang 10/17.10.230010thumbimage.jpg
890|a3|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07258 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 711.1 LEV Sách Tiếng Việt 1
2 TK07259 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 711.1 LEV Sách Tiếng Việt 2
3 TK07260 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 711.1 LEV Sách Tiếng Việt 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI