DDC 621.2
Nhan đề Kỹ thuật thủy khí nâng cao : = Advanced fluid mechanics : Dành cho sinh viên đại học và sau đại học các ngành kỹ thuật / TS. Huỳnh Văn Hoàng ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2022
Mô tả vật lý 232 tr. : minh họa ; 24 cm.
Phụ chú Thư mục: tr. 231-232
Tóm tắt Trình bày các kiến thức về kỹ thuật thủy khí từ cơ bản đến nâng cao; dòng chảy có áp; các phương trình cơ bản của kỹ thuật thủy khí
Thuật ngữ chủ đề Kỹ thuật
Thuật ngữ chủ đề Thủy khí
Tác giả(bs) CN Huỳnh, Văn Hoàng
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07241-3
00000000nam#a2200000ui#4500
00153713
00212
004B80D2CA9-747E-4422-A510-19A1D54AD1D8
005202310180920
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a978-604-67-2133-8|c238000
039|a20231018092010|blinhnm|y20231018091816|zlinhnm
082 |a621.2|bKY-T
245 |aKỹ thuật thủy khí nâng cao : |b= Advanced fluid mechanics : Dành cho sinh viên đại học và sau đại học các ngành kỹ thuật / |cTS. Huỳnh Văn Hoàng ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2022
300 |a232 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
500 |aThư mục: tr. 231-232
520 |aTrình bày các kiến thức về kỹ thuật thủy khí từ cơ bản đến nâng cao; dòng chảy có áp; các phương trình cơ bản của kỹ thuật thủy khí
650|aKỹ thuật
650|aThủy khí
700 |aHuỳnh, Văn Hoàng
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07241-3
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2023/thang 10/17.10.230001thumbimage.jpg
890|a3|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07241 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.2 KY-T Sách Tiếng Việt 1
2 TK07242 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.2 KY-T Sách Tiếng Việt 2
3 TK07243 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.2 KY-T Sách Tiếng Việt 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI