Giới thiệu sách mới tháng 62024

Thư viện Trường Đại học Xây dựng Hà Nội xin trân trọng giới thiệu tới Quý độc giả danh mục sách mới tháng 6/2024

Giới thiệu sách mới tháng 52024

Thư viện Trường Đại học Xây dựng Hà Nội xin trân trọng giới thiệu tới Quý độc giả danh mục sách mới tháng 5/2024

Giới thiệu sách mới tháng 42024

Thư viện Trường Đại học Xây dựng Hà Nội xin trân trọng giới thiệu tới Quý độc giả danh mục sách mới tháng 4/2024

Giới thiệu sách mới tháng 32024

Thư viện Trường Đại học Xây dựng Hà Nội xin trân trọng giới thiệu tới Quý độc giả danh mục sách mới tháng 3/2024

Giới thiệu sách mới tháng 022024

Thư viện Trường Đại học Xây dựng Hà Nội xin trân trọng giới thiệu tới Quý độc giả danh mục sách mới tháng 02/2024

Giới thiệu sách mới tháng 012024

Thư viện Trường Đại học Xây dựng Hà Nội xin trân trọng giới thiệu tới Quý độc giả danh mục sách mới tháng 01/2024

Danh mục sách dùng cho ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Thư viện Trường Đại học Xây dựng Hà Nội trân trọng xin gửi tới Quý độc giả danh mục sách dùng cho ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. Quý độc giả có nhu cầu tìm tài liệu liên hệ: Phòng Đọc mở (tầng 3), Phòng Giáo trình (tầng 5) - Tòa nhà Thư viện, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, số 55 Giải Phóng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giới thiệu sách mới tháng 122023

Thư viện Trường Đại học Xây dựng Hà Nội xin trân trọng giới thiệu tới Quý độc giả danh mục sách mới tháng 12/2023

Giới thiệu sách mới tháng 112023

Thư viện Trường Đại học Xây dựng Hà Nội xin trân trọng giới thiệu tới Quý độc giả danh mục sách mới tháng 11/2023

Giới thiệu sách mới tháng 102023

Thư viện Trường Đại học Xây dựng Hà Nội xin trân trọng giới thiệu tới Quý độc giả danh mục sách mới tháng 10/2023

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI