Giới thiệu "Sách Hướng dẫn Nhà ở Xanh và Sống Lành mạnh“ - "Handbook for Green Housing and Healthy Living”

Cuốn sổ tay mang tên "Sách Hướng dẫn Nhà ở Xanh và Sống Lành mạnh" được xuất bản nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về cách làm cho các tòa nhà trở nên xanh hơn và đề xuất các giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả cùng với những nguyên tắc, chỉ dẫn và gợi ý cho công chúng nói chung.

Giới thiệu sách mới tháng 42023

Thư viện trường Đại học Xây dựng Hà Nội xin trân trọng giới thiệu tới Quý độc giả danh mục sách mới tháng 4/2023

Giới thiệu sách mới tháng 12023

Thư viện trường Đại học Xây dựng xin trân trọng giới thiệu tới Quý độc giả danh mục sách mới tháng 1/2023

Giới thiệu sách mới tháng 112022

Thư viện trường Đại học Xây dựng xin trân trọng giới thiệu tới Quý độc giả danh mục sách mới tháng 11/2022

Giới thiệu sách mới tháng 82022

Thư viện trường Đại học Xây dựng xin trân trọng giới thiệu tới Quý độc giả danh mục sách mới tháng 8/2022

Giới thiệu sách mới tháng 42022

Thư viện trường Đại học Xây dựng xin trân trọng giới thiệu tới Quý độc giả danh mục sách mới tháng 4/2022

Giới thiệu sách mới tháng 32022

Thư viện trường Đại học Xây dựng xin trân trọng giới thiệu tới Quý độc giả danh mục sách mới tháng 3/2022

Giới thiệu sách mới tháng 22022

Thư viện trường Đại học Xây dựng xin trân trọng giới thiệu tới Quý độc giả danh mục sách mới tháng 2/2022

Giới thiệu sách mới tháng 072021

Thư viện trường Đại học Xây dựng xin trân trọng giới thiệu tới Quý độc giả danh mục sách mới tháng 7/2021

Giới thiệu sách mới tháng 062021

Thư viện trường Đại học Xây dựng xin trân trọng giới thiệu tới Quý độc giả danh mục sách mới tháng 6/2021

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI