DDC 712
Tác giả CN Nguyễn, Thị Thanh Thủy
Nhan đề Kiến trúc cảnh quan Việt Nam truyền thống và hiện đại / TS.KTS. Nguyễn Thị Thanh Thủy, Th.S.KTS. Tôn Ánh Hồng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2019
Mô tả vật lý 193 tr. : minh họa ; 27 cm.
Phụ chú Thư mục: tr. 188-190
Tóm tắt Giới thiệu kiến trúc cảnh quan Việt Nam truyền thống và hiện đại. Tìm hiểu về những bước đi ban đầu của kiến trúc phong cảnh, cơ sở khoa học của bố cục phong cảnh vườn - công viên Việt Nam hiện đại, các nguyên tắc của kiến trúc cảnh quan Việt Nam hiện đại và vận dụng các nguyên tắc vào thực tế
Thuật ngữ chủ đề Kiến trúc cảnh quan
Tên vùng địa lý Việt Nam
Tác giả(bs) CN Tôn, Ánh Hồng
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07220-2
00000000nam#a2200000ui#4500
00153679
00212
00466B1687D-BE8A-45DF-BD1C-98D1A64DD7D7
005202310241529
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786048229115|c99000
039|a20231024152928|blinhnm|c20231013102721|dlinhnm|y20231013102427|zlinhnm
082 |a712|bNG-T
100 |aNguyễn, Thị Thanh Thủy
245 |aKiến trúc cảnh quan Việt Nam truyền thống và hiện đại / |cTS.KTS. Nguyễn Thị Thanh Thủy, Th.S.KTS. Tôn Ánh Hồng
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2019
300 |a193 tr. : |bminh họa ; |c27 cm.
500 |aThư mục: tr. 188-190
520 |aGiới thiệu kiến trúc cảnh quan Việt Nam truyền thống và hiện đại. Tìm hiểu về những bước đi ban đầu của kiến trúc phong cảnh, cơ sở khoa học của bố cục phong cảnh vườn - công viên Việt Nam hiện đại, các nguyên tắc của kiến trúc cảnh quan Việt Nam hiện đại và vận dụng các nguyên tắc vào thực tế
650|aKiến trúc cảnh quan
651|aViệt Nam
700|aTôn, Ánh Hồng
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07220-2
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2023/thang 10/11.10.230012thumbimagethumbimage.jpg
890|a3|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07220 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 712 NG-T Sách Tiếng Việt 1
2 TK07221 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 712 NG-T Sách Tiếng Việt 2
3 TK07222 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 712 NG-T Sách Tiếng Việt 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI