Ngày đăng bài: 17/03/2021 10:57
Lượt xem: 7987
Giới thiệu sách mới tháng 03/2021
Thư viện trường Đại học Xây dựng xin trân trọng giới thiệu tới Quý độc giả danh mục sách mới tháng 3/2021

1. Những vấn đề cơ bản về soạn thảo hợp đồng và bộ mẫu hợp đồng thông dụng nhất / Biên soạn: Đặng Ý My, Ngô Huy Khánh

2. Hỏi đáp pháp luật về đất đai - nhà ở / Biên soạn: Lê Thiệu Dũng

3. Sổ tay quản lý an toàn thực phẩm / Biên soạn: Nguyễn Thị Xuân, Tống Thế Toàn

4. Các loại thuế chính phải nộp trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp - những điều cần biết / Biên soạn: Phạm Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Kim Hoa

5. Kiến trúc nhà ở nông thôn thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa / PGS.TS Nguyễn Đình Thi 

6. Sổ tay hướng dẫn quy hoạch mạng lưới cấp thoát nước đô thị / Th.s Phan Tiến Tâm (chủ biên), Th.s Nguyễn Thị Thanh Hương

7. Các giải pháp kết cấu công trình ven biển thích ứng biến đổi khí hậu / TS Vũ Minh Tuấn (chủ biên)... [et al.]

8. Quy hoạch xây dựng và phát triển môi trường sinh thái đô thị - nông thôn / Lê Hồng Kế

9. Tự Lực văn đoàn với vấn đề phụ nữ ở nước ta / Tuyển soạn: Đoàn Ánh Dương ... [et al.]

10. Nguyễn Thị Định - Vị nữ tướng đầu tiên của thời đại Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Thanh Thúy (chủ biên); Hình ảnh: Vũ Đức Thông

11. Người Bố Y ở Việt Nam = The Bo Y in Vietnam

12. Văn học Việt Nam viết về vấn đề biển đảo và duyên hải (Giai đoạn 1900-2000) / Lý Thu Hoải (chủ biên), Trịnh Văn Định, Hoàng Cẩm Giang

13. Chị Minh Khai : Truyện ký / Nguyệt Tú

14. Yoga và du lịch / Vũ Trọng Lợi

15. Hướng dẫn quy hoạch đô thị điểm dân cư nông thôn trong khu vực chịu ảnh hưởng của lũ ống, lũ quét và sạt lở đất / PGS.TS. KTS Lưu Đức Cường (chủ biên)... [et al.]

16. Rèn luyện thể chất cho thanh thiếu nhi / TS. Hoàng Công Dân (chủ biên)... [et al.]

17. Phát triển du lịch cộng đồng ở Việt Nam / Nguyễn Thanh Loan (chủ biên) / Nguyễn Thanh Loan

18. Chính sách, cơ chế tài chính hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và hoạt động khởi nghiệp / Bộ Tài Chính

19. Giáo trình an toàn, vệ sinh lao động : Dùng cho các trường đại học nhóm ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông / TS. Nguyễn Thị Cẩm Nhung (chủ biên) ... [et al.]

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI