DDC 346.597
Tác giả TT Bộ Tài Chính
Nhan đề Chính sách, cơ chế tài chính hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và hoạt động khởi nghiệp / Bộ Tài Chính
Thông tin xuất bản H.. : Tài chính, 2020
Mô tả vật lý 444tr. ; 21cm.
Tóm tắt Cuốn sách cập nhật đầy đủ đường lối của Đảng và Nhà nước cũng như định hướng chung và cụ thể liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa
Từ khóa tự do Doanh nghiệp nhỏ
Từ khóa tự do Doanh nghiệp vừa
Từ khóa tự do Văn bản pháp qui
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06697-9
00000000nam#a2200000ui#4500
00145140
00212
004B587AEBD-55BA-461C-8125-DEFDE0429C32
005202103111048
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786047925742
039|a20210311104853|blinhnm|c20210311104757|dlinhnm|y20210311104359|zlinhnm
082 |a346.597|bBÔ-C
110 |aBộ Tài Chính
245 |aChính sách, cơ chế tài chính hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và hoạt động khởi nghiệp / |cBộ Tài Chính
260 |aH.. : |bTài chính, |c2020
300 |a444tr. ; |c21cm.
520|aCuốn sách cập nhật đầy đủ đường lối của Đảng và Nhà nước cũng như định hướng chung và cụ thể liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa
653 |aDoanh nghiệp nhỏ
653 |aDoanh nghiệp vừa
653 |aVăn bản pháp qui
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06697-9
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2021/12-03-2021/q7thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06697 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 346.597 BÔ-C Sách Tiếng Việt 1
2 TK06698 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 346.597 BÔ-C Sách Tiếng Việt 2
3 TK06699 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 346.597 BÔ-C Sách Tiếng Việt 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI