DDC 351.597
Tác giả CN Đặng Ý My
Nhan đề Những vấn đề cơ bản về soạn thảo hợp đồng và bộ mẫu hợp đồng thông dụng nhất / Biên soạn: Đặng Ý My, Ngô Huy Khánh
Thông tin xuất bản H. : Hồng Đức, 2020
Mô tả vật lý 271tr. ; 21cm.
Tóm tắt Cuốn sách bao gồm những phần chính: Những vẫn đề cơ bản về soạn thảo, ký kết hợp đồng; Mẫu hợp đồng thông dụng nhất
Từ khóa tự do Hợp đồng
Từ khóa tự do Soạn thảo văn bản
Tác giả(bs) CN Ngô Huy Khánh
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06650-2
00000000nam#a2200000ui#4500
00145084
00212
0044C97C0C5-1088-44D2-8546-2AB4D51B2997
005202103090954
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20210309095502|zlinhnm
082 |a351.597|bĐĂ-M
100 |aĐặng Ý My
245 |aNhững vấn đề cơ bản về soạn thảo hợp đồng và bộ mẫu hợp đồng thông dụng nhất / |cBiên soạn: Đặng Ý My, Ngô Huy Khánh
260 |aH. : |bHồng Đức, |c2020
300 |a271tr. ; |c21cm.
520 |aCuốn sách bao gồm những phần chính: Những vẫn đề cơ bản về soạn thảo, ký kết hợp đồng; Mẫu hợp đồng thông dụng nhất
653 |aHợp đồng
653 |aSoạn thảo văn bản
700 |aNgô Huy Khánh
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06650-2
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2021/28-02-2021/anoidung_09thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06650 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 351.597 ĐĂ-M Sách Tiếng Việt 1
2 TK06651 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 351.597 ĐĂ-M Sách Tiếng Việt 2
3 TK06652 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 351.597 ĐĂ-M Sách Tiếng Việt 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI