DDC 336.2
Tác giả CN Phạm Thị Minh Nguyệt
Nhan đề Các loại thuế chính phải nộp trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp - những điều cần biết / Biên soạn: Phạm Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Kim Hoa
Thông tin xuất bản H. : Hồng Đức, 2020
Mô tả vật lý 295tr. ; 21cm.
Tóm tắt Giới thiệu những chính sách về Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và tổng hợp những loại thuế phải nộp khác trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Thuế
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Kim Hoa
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06659-61
00000000nam#a2200000ui#4500
00145121
00212
00413AD7F56-EEAA-4646-9DD0-354310745F35
005202103100910
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20210310091033|zlinhnm
082 |a336.2|bPH-N
100 |aPhạm Thị Minh Nguyệt
245 |aCác loại thuế chính phải nộp trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp - những điều cần biết / |cBiên soạn: Phạm Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Kim Hoa
260 |aH. : |bHồng Đức, |c2020
300 |a295tr. ; |c21cm.
520 |aGiới thiệu những chính sách về Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và tổng hợp những loại thuế phải nộp khác trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
653 |aPháp luật
653 |aDoanh nghiệp
653 |aThuế
700 |aNguyễn Thị Kim Hoa
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06659-61
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2021/28-02-2021/anoidung_06thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06659 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 336.2 PH-N Sách Tiếng Việt 1
2 TK06660 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 336.2 PH-N Sách Tiếng Việt 2
3 TK06661 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 336.2 PH-N Sách Tiếng Việt 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI