DDC 690.22
Nhan đề Giáo trình an toàn, vệ sinh lao động : Dùng cho các trường đại học nhóm ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông / TS. Nguyễn Thị Cẩm Nhung (chủ biên) ... [et al.]
Thông tin xuất bản H. : Giao thông Vận tải, 2020
Mô tả vật lý 354tr. : minh họa ; 27cm.
Tóm tắt Giáo trình cung cấp cho độc giả những nội dung chính liên quan đến kiến thức nhập môn, những khái niệm cơ bản, các biện pháp phòng tránh và xử lý sự cố kịp thời về vệ sinh an toàn lao động
Từ khóa tự do Điều kiện lao động
Từ khóa tự do Kỹ thuật an toàn
Từ khóa tự do Vệ sinh lao động
Tác giả(bs) CN Ngô Văn Minh
Tác giả(bs) CN Trần Thị Thu Hiền
Tác giả(bs) CN Bùi Tiến Thành
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Cẩm Nhung
Tác giả(bs) CN Trần Việt Hưng
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(33): GT88257-89
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06700-2
00000000nam#a2200000ui#4500
00145440
00211
0047B13BF0D-E114-4A7E-8B04-C5B9D376674C
005202103251618
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786047623181|c400000
039|a20210325161840|blinhnm|c20210325145034|dlinhnm|y20210325144826|zlinhnm
082 |a690.22|bGIA
245 |aGiáo trình an toàn, vệ sinh lao động : |bDùng cho các trường đại học nhóm ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông / |cTS. Nguyễn Thị Cẩm Nhung (chủ biên) ... [et al.]
260 |aH. : |bGiao thông Vận tải, |c2020
300 |a354tr. : |bminh họa ; |c27cm.
520 |aGiáo trình cung cấp cho độc giả những nội dung chính liên quan đến kiến thức nhập môn, những khái niệm cơ bản, các biện pháp phòng tránh và xử lý sự cố kịp thời về vệ sinh an toàn lao động
653 |aĐiều kiện lao động
653 |aKỹ thuật an toàn
653 |aVệ sinh lao động
700|aNgô Văn Minh
700|aTrần Thị Thu Hiền
700|aBùi Tiến Thành
700|aNguyễn Thị Cẩm Nhung
700|aTrần Việt Hưng
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(33): GT88257-89
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06700-2
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2021/24-3-2021/a@thumbimage.jpg
890|a36|c1|b98|d39
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06700 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 690.22 GIA Giáo trình 1
2 TK06701 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 690.22 GIA Giáo trình 2
3 TK06702 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 690.22 GIA Giáo trình 3
4 GT88257 Kho giáo trình - Tầng 5 690.22 GIA Giáo trình 4
5 GT88258 Kho giáo trình - Tầng 5 690.22 GIA Giáo trình 5 Hạn trả:20-01-2024
6 GT88259 Kho giáo trình - Tầng 5 690.22 GIA Giáo trình 6 Hạn trả:06-01-2024
7 GT88260 Kho giáo trình - Tầng 5 690.22 GIA Giáo trình 7
8 GT88261 Kho giáo trình - Tầng 5 690.22 GIA Giáo trình 8 Hạn trả:04-01-2024
9 GT88262 Kho giáo trình - Tầng 5 690.22 GIA Giáo trình 9 Hạn trả:04-01-2024
10 GT88263 Kho giáo trình - Tầng 5 690.22 GIA Giáo trình 10 Hạn trả:04-01-2024
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI