DDC 628.1
Tác giả CN Phan Tiến Tâm
Nhan đề Sổ tay hướng dẫn quy hoạch mạng lưới cấp thoát nước đô thị / ThS. Phan Tiến Tâm (chủ biên), ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2020
Mô tả vật lý 120tr. : minh họa ; 21 cm.
Tóm tắt Đề cập công tác tính toán, áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, nghị định trong thiết kế hiện hành, quy cách thực hiện một bài đồ án quy hoạch mạng lưới cấp thoát nước đô thị
Từ khóa tự do Quy hoạch
Từ khóa tự do Đô thị
Từ khóa tự do Cấp thoát nước
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thanh Hương
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06665-7
00000000nam#a2200000ui#4500
00145127
00212
004670B78E5-7576-407E-9105-34667C313507
005202203280923
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786048232764
039|a20220328092259|blinhnm|y20210310092628|zlinhnm
082 |a628.1|bPH-T
100 |aPhan Tiến Tâm
245 |aSổ tay hướng dẫn quy hoạch mạng lưới cấp thoát nước đô thị / |cThS. Phan Tiến Tâm (chủ biên), ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2020
300 |a120tr. : |bminh họa ; |c21 cm.
520 |aĐề cập công tác tính toán, áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, nghị định trong thiết kế hiện hành, quy cách thực hiện một bài đồ án quy hoạch mạng lưới cấp thoát nước đô thị
653 |aQuy hoạch
653 |aĐô thị
653 |aCấp thoát nước
700 |aNguyễn Thị Thanh Hương
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06665-7
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2021/28-02-2021/anoidung_04thumbimage.jpg
890|a3|c1|b0|d25
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06665 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 628.1 PH-T Sách Tiếng Việt 1
2 TK06666 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 628.1 PH-T Sách Tiếng Việt 2
3 TK06667 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 628.1 PH-T Sách Tiếng Việt 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI