DDC 959.703092
Tác giả CN Nguyệt Tú
Nhan đề Chị Minh Khai : Truyện ký / Nguyệt Tú
Lần xuất bản Tái bản
Thông tin xuất bản H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020
Mô tả vật lý 156tr. ; 21cm.
Tóm tắt Cuốn sách kể về cuộc đời hoạt động cách mạng của người chiến sĩ cộng sản Nguyễn Thị Minh Khai
Từ khóa tự do Nguyễn Thị Minh Khai
Từ khóa tự do Chính trị gia
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06684-6
00000000nam#a2200000ui#4500
00145135
00212
004092F5696-37AD-40E9-B786-156F269C893B
005202103111006
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786045684900
039|y20210311100700|zlinhnm
082 |a959.703092|bNG-T
100 |aNguyệt Tú
245 |aChị Minh Khai : |bTruyện ký / |cNguyệt Tú
250 |aTái bản
260 |aH. : |bPhụ nữ Việt Nam, |c2020
300 |a156tr. ; |c21cm.
520 |aCuốn sách kể về cuộc đời hoạt động cách mạng của người chiến sĩ cộng sản Nguyễn Thị Minh Khai
653 |aNguyễn Thị Minh Khai
653 |aChính trị gia
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06684-6
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2021/12-03-2021/q3thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06684 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 959.703092 NG-T Sách Tiếng Việt 1
2 TK06685 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 959.703092 NG-T Sách Tiếng Việt 2
3 TK06686 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 959.703092 NG-T Sách Tiếng Việt 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI