DDC 627.58
Nhan đề Các giải pháp kết cấu công trình ven biển thích ứng biến đổi khí hậu / TS. Vũ Minh Tuấn (chủ biên)... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2020
Mô tả vật lý 200 tr. : minh họa ; 21 cm.
Tóm tắt Giới thiệu một số giải pháp kết cấu công trình ven biển thích ứng biến đổi khí hậu cũng như cung cấp các chỉ dẫn thiết kế và tính toán
Từ khóa tự do Biến đổi khí hậu
Từ khóa tự do Công trình ven biển
Tác giả(bs) CN Vũ Minh Tuấn
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Bạch Dương
Tác giả(bs) CN Nguyễn Viết Thanh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thanh Trung
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06668-70
00000000nam#a2200000ui#4500
00145129
00212
0049D0083CC-3432-4373-B3E7-D5CEC4965174
005202203280921
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786048232788
039|a20220328092108|blinhnm|y20210310093638|zlinhnm
082 |a627.58|bCAC
245 |aCác giải pháp kết cấu công trình ven biển thích ứng biến đổi khí hậu / |cTS. Vũ Minh Tuấn (chủ biên)... [et al.]
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2020
300 |a200 tr. : |bminh họa ; |c21 cm.
520 |aGiới thiệu một số giải pháp kết cấu công trình ven biển thích ứng biến đổi khí hậu cũng như cung cấp các chỉ dẫn thiết kế và tính toán
653 |aBiến đổi khí hậu
653 |aCông trình ven biển
700 |aVũ Minh Tuấn
700 |aNguyễn Thị Bạch Dương
700 |aNguyễn Viết Thanh
700|aNguyễn Thanh Trung
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06668-70
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2021/28-02-2021/anoidung_03thumbimage.jpg
890|a3|c1|b0|d13
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06668 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 627.58 CAC Sách Tiếng Việt 1
2 TK06669 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 627.58 CAC Sách Tiếng Việt 2
3 TK06670 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 627.58 CAC Sách Tiếng Việt 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI