DDC 711.58
Nhan đề Hướng dẫn quy hoạch đô thị điểm dân cư nông thôn trong khu vực chịu ảnh hưởng của lũ ống, lũ quét và sạt lở đất / PGS.TS. KTS. Lưu Đức Cường (chủ biên) ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2021
Mô tả vật lý 136 tr. : minh họa ; 24 cm.
Tóm tắt Hỗ trợ các địa phương thực hiện rà soát, lập quy hoạch xây dựng các đô thị, điểm dân cư nông thôn trong vùng chịu ảnh hưởng của lũ ống, lũ quét và sạt lở đất
Từ khóa tự do Quy hoạch
Từ khóa tự do Nông thôn
Từ khóa tự do Đô thị
Tác giả(bs) CN Lưu Đức Cường
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(2): TK06690, TK06805
00000000nam#a2200000ui#4500
00145137
00212
004A4102BA7-E7AF-404A-AC34-D81CD16260ED
005202203280918
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786048243993|c112000
039|a20220328091823|blinhnm|c20220118153107|dlinhnm|y20210311102237|zlinhnm
082 |a711.58|bHƯƠ
245 |aHướng dẫn quy hoạch đô thị điểm dân cư nông thôn trong khu vực chịu ảnh hưởng của lũ ống, lũ quét và sạt lở đất / |cPGS.TS. KTS. Lưu Đức Cường (chủ biên) ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2021
300 |a136 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
520 |aHỗ trợ các địa phương thực hiện rà soát, lập quy hoạch xây dựng các đô thị, điểm dân cư nông thôn trong vùng chịu ảnh hưởng của lũ ống, lũ quét và sạt lở đất
653 |aQuy hoạch
653 |aNông thôn
653 |aĐô thị
700 |aLưu Đức Cường
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(2): TK06690, TK06805
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2022/nhapthang1/scan0011thumbimage.jpg
890|a2|c1|b0|d17
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06690 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 711.58 HƯƠ Sách Tiếng Việt 1
2 TK06805 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 711.58 HƯƠ Sách Tiếng Việt 2
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI