DDC 631.7046
Tác giả CN Vũ Trọng Lợi
Nhan đề Yoga và du lịch / Vũ Trọng Lợi
Thông tin xuất bản H. : Thể thao và Du lịch, 2020
Mô tả vật lý 336tr. : ảnh ; 21cm.
Tóm tắt Trình bày quá trình phát triển thể dục thể thao và Yoga, một số vấn đề chung về Yoga, mối quan hệ giữa du lịch và Yoga, một số động tác thực hành Yoga du lịch và một số loại hình Yoga du lịch Việt Nam
Từ khóa tự do Du lịch
Từ khóa tự do Chăm sóc sức khỏe
Từ khóa tự do Yoga
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06687-9
00000000nam#a2200000ui#4500
00145136
00212
004F5D27E36-A829-430B-B45E-D461E3FDF341
005202103111013
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786048508739
039|y20210311101309|zlinhnm
082 |a631.7046|bVU-L
100 |aVũ Trọng Lợi
245 |aYoga và du lịch / |cVũ Trọng Lợi
260 |aH. : |bThể thao và Du lịch, |c2020
300 |a336tr. : |bảnh ; |c21cm.
520 |aTrình bày quá trình phát triển thể dục thể thao và Yoga, một số vấn đề chung về Yoga, mối quan hệ giữa du lịch và Yoga, một số động tác thực hành Yoga du lịch và một số loại hình Yoga du lịch Việt Nam
653 |aDu lịch
653 |aChăm sóc sức khỏe
653 |aYoga
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06687-9
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2021/12-03-2021/q5thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06687 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 631.7046 VU-L Sách Tiếng Việt 1
2 TK06688 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 631.7046 VU-L Sách Tiếng Việt 2
3 TK06689 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 631.7046 VU-L Sách Tiếng Việt 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI