DDC 711.58
Tác giả CN Lê Hồng Kế
Nhan đề Quy hoạch xây dựng và phát triển môi trường sinh thái đô thị - nông thôn / Lê Hồng Kế
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2020
Mô tả vật lý 21 tr. : minh họa ; 21 cm.
Tóm tắt Tổng kết những kết quả nghiên cứu thực tế và có những điều chỉnh nhất định đảm bảo quy hoạch nông thôn gắn liền và thích nghi với sự phát triển môi trường sinh thái bền vững
Từ khóa tự do Quy hoạch
Từ khóa tự do Nông thôn
Từ khóa tự do Đô thị
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06671-3
00000000nam#a2200000ui#4500
00145130
00212
004FA204263-2A2A-42DA-9481-1ED8C7C3FB6B
005202203280919
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786048232795
039|a20220328091945|blinhnm|y20210310094725|zlinhnm
082 |a711.58|bLÊ-K
100 |aLê Hồng Kế
245 |aQuy hoạch xây dựng và phát triển môi trường sinh thái đô thị - nông thôn / |cLê Hồng Kế
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2020
300 |a21 tr. : |bminh họa ; |c21 cm.
520 |aTổng kết những kết quả nghiên cứu thực tế và có những điều chỉnh nhất định đảm bảo quy hoạch nông thôn gắn liền và thích nghi với sự phát triển môi trường sinh thái bền vững
653 |aQuy hoạch
653 |aNông thôn
653 |aĐô thị
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06671-3
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2021/28-02-2021/anoidung_02thumbimage.jpg
890|a3|c1|b0|d15
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06673 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 711.58 LÊ-K Sách Tiếng Việt 3
2 TK06671 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 711.58 LÊ-K Sách Tiếng Việt 1
3 TK06672 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 711.58 LÊ-K Sách Tiếng Việt 2
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI