DDC 895.922
Tác giả CN Lý Thu Hoài
Nhan đề Văn học Việt Nam viết về vấn đề biển đảo và duyên hải (Giai đoạn 1900-2000) / Lý Thu Hoải (chủ biên), Trịnh Văn Định, Hoàng Cẩm Giang
Thông tin xuất bản H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020
Mô tả vật lý 250tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Thơ
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Văn xuôi
Tác giả(bs) CN Hoàng Cẩm Giang
Tác giả(bs) CN Trịnh Văn Định
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06681-3
00000000nam#a2200000ui#4500
00145134
00212
0049EABB6B6-3415-41AD-A431-8F25EEDC5D1D
005202103111008
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786045684658
039|a20210311100847|blinhnm|y20210311095849|zlinhnm
082 |a895.922|bLY-T
100 |aLý Thu Hoài
245 |aVăn học Việt Nam viết về vấn đề biển đảo và duyên hải (Giai đoạn 1900-2000) / |cLý Thu Hoải (chủ biên), Trịnh Văn Định, Hoàng Cẩm Giang
260 |aH. : |bPhụ nữ Việt Nam, |c2020
300 |a250tr. ; |c21cm.
653 |aThơ
653 |aVăn học hiện đại
653 |aVăn xuôi
700 |aHoàng Cẩm Giang
700 |aTrịnh Văn Định
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06681-3
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2021/12-03-2021/q2thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06681 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 895.922 LY-T Sách Tiếng Việt 1
2 TK06682 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 895.922 LY-T Sách Tiếng Việt 2
3 TK06683 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 895.922 LY-T Sách Tiếng Việt 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI