DDC 346.597
Tác giả CN Lê Thiệu Dũng
Nhan đề Hỏi đáp pháp luật về đất đai - nhà ở / Biên soạn: Lê Thiệu Dũng
Thông tin xuất bản H. : Hồng Đức, 2020
Mô tả vật lý 279tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Luật đất đai - nhà ở
Từ khóa tự do Văn bản luật
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06653-5
00000000nam#a2200000ui#4500
00145095
00212
0046CFA527F-B632-41AF-B5BA-EB7CE5DFA1F5
005202103091008
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20210309100828|blinhnm|y20210309100807|zlinhnm
082 |a346.597|bLÊ-D
100 |aLê Thiệu Dũng
245 |aHỏi đáp pháp luật về đất đai - nhà ở / |cBiên soạn: Lê Thiệu Dũng
260 |aH. : |bHồng Đức, |c2020
300 |a279tr. ; |c21cm.
653 |aPháp luật
653 |aLuật đất đai - nhà ở
653 |aVăn bản luật
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06653-5
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2021/28-02-2021/anoidung_08thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06653 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 346.597 LÊ-D Sách Tiếng Việt 1
2 TK06654 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 346.597 LÊ-D Sách Tiếng Việt 2
3 TK06655 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 346.597 LÊ-D Sách Tiếng Việt 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI