DDC 338.4791597
Tác giả CN Nguyễn Thanh Loan
Nhan đề Phát triển du lịch cộng đồng ở Việt Nam / Nguyễn Thanh Loan (chủ biên)
Thông tin xuất bản H. : Thể thao và Du lịch, 2020
Mô tả vật lý 272tr. ; 21cm.
Tóm tắt Trình bày cơ sở lý luận về phát triển du lịch cộng đồng, các mô hình du lịch cộng đồng ở Việt Nam và đưa ra một số giải pháp và khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng du lịch cộng đồng tại Việt Nam
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Du lịch
Từ khóa tự do Du lịch cộng đồng
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06694-6
00000000nam#a2200000ui#4500
00145139
00212
0047A4A69F6-7165-4F4C-AEA8-792BC9B4F866
005202103111036
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786048508722
039|y20210311103653|zlinhnm
082 |a338.4791597|bNG-L
100 |aNguyễn Thanh Loan
245 |aPhát triển du lịch cộng đồng ở Việt Nam / |cNguyễn Thanh Loan (chủ biên)
260 |aH. : |bThể thao và Du lịch, |c2020
300 |a272tr. ; |c21cm.
520 |aTrình bày cơ sở lý luận về phát triển du lịch cộng đồng, các mô hình du lịch cộng đồng ở Việt Nam và đưa ra một số giải pháp và khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng du lịch cộng đồng tại Việt Nam
653 |aViệt Nam
653 |aDu lịch
653 |aDu lịch cộng đồng
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06694-6
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2021/12-03-2021/q4thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06694 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 338.4791597 NG-L Sách Tiếng Việt 1
2 TK06695 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 338.4791597 NG-L Sách Tiếng Việt 2
3 TK06696 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 338.4791597 NG-L Sách Tiếng Việt 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI