DDC 344.597
Tác giả CN Nguyễn Thị Xuân
Nhan đề Sổ tay quản lý an toàn thực phẩm / Biên soạn: Nguyễn Thị Xuân, Tống Thế Toàn
Thông tin xuất bản H. : Hồng Đức, 2020
Mô tả vật lý 283tr. ; 21cm.
Tóm tắt Giới thiệu Luật An toàn thực phẩm và văn bản hướng dẫn thi hành. Các quy định về chất dinh dưỡng và phụ gia trong chế biến, đóng gói thực phẩm; điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh; quy trình thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Văn bản pháp luật
Từ khóa tự do An toàn thực phẩm
Tác giả(bs) CN Tống Thế Toàn
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06656-8
00000000nam#a2200000ui#4500
00145114
00212
004760BE52D-1E89-49A8-9D5A-A32EB2F0A064
005202103091028
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20210309102845|blinhnm|y20210309102829|zlinhnm
082 |a344.597|bNG-X
100 |aNguyễn Thị Xuân
245 |aSổ tay quản lý an toàn thực phẩm / |cBiên soạn: Nguyễn Thị Xuân, Tống Thế Toàn
260 |aH. : |bHồng Đức, |c2020
300 |a283tr. ; |c21cm.
520 |aGiới thiệu Luật An toàn thực phẩm và văn bản hướng dẫn thi hành. Các quy định về chất dinh dưỡng và phụ gia trong chế biến, đóng gói thực phẩm; điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh; quy trình thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm
653 |aQuản lý
653 |aVăn bản pháp luật
653 |aAn toàn thực phẩm
700 |aTống Thế Toàn
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06656-8
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2021/28-02-2021/anoidung_07thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06656 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 344.597 NG-X Sách Tiếng Việt 1
2 TK06657 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 344.597 NG-X Sách Tiếng Việt 2
3 TK06658 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 344.597 NG-X Sách Tiếng Việt 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI