DDC 728.3
Tác giả CN Nguyễn Đình Thi
Nhan đề Kiến trúc nhà ở nông thôn thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa / PGS.TS. Nguyễn Đình Thi
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2020
Mô tả vật lý 280 tr. : minh họa ; 21 cm.
Tóm tắt Giúp bạn đọc lựa chọn mô hình và giải pháp kiến trúc nhà ở phù hợp với điều kiện cấu trúc gia đình, phù hợp với loại hình sản xuất kinh tế nông nghiệp hộ gia đình trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Từ khóa tự do Nông thôn
Từ khóa tự do Kiến trúc
Từ khóa tự do Nhà ở
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06662-4
00000000nam#a2200000ui#4500
00145124
00212
00438B433C1-1EA6-41CA-91C9-F3B7C992BF8D
005202203280924
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786048232771
039|a20220328092412|blinhnm|c20210310091943|dlinhnm|y20210310091910|zlinhnm
082 |a728.3|bNG-T
100 |aNguyễn Đình Thi
245 |aKiến trúc nhà ở nông thôn thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa / |cPGS.TS. Nguyễn Đình Thi
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2020
300 |a280 tr. : |bminh họa ; |c21 cm.
520 |aGiúp bạn đọc lựa chọn mô hình và giải pháp kiến trúc nhà ở phù hợp với điều kiện cấu trúc gia đình, phù hợp với loại hình sản xuất kinh tế nông nghiệp hộ gia đình trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông dân, nông thôn
653 |aNông thôn
653 |aKiến trúc
653 |aNhà ở
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06662-4
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2021/28-02-2021/anoidung_05thumbimage.jpg
890|a3|c1|b0|d29
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06662 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 728.3 NG-T Sách Tiếng Việt 1
2 TK06663 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 728.3 NG-T Sách Tiếng Việt 2
3 TK06664 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 728.3 NG-T Sách Tiếng Việt 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI