Ngày đăng bài: 19/01/2024 10:07
Lượt xem: 1963
Danh mục sách dùng cho ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
Thư viện Trường Đại học Xây dựng Hà Nội trân trọng xin gửi tới Quý độc giả danh mục sách dùng cho ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. Quý độc giả có nhu cầu tìm tài liệu liên hệ: Phòng Đọc mở (tầng 3), Phòng Giáo trình (tầng 5) - Tòa nhà Thư viện, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, số 55 Giải Phóng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội

1. Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng / F. Robert Jacobs, Richard B. Chase ; Nguyễn Minh Phúc và Đỗ Hoàng Phương Nhi dịch

2. Sổ tay Nghiệp vụ xuất khẩu, nhập khẩu - 150 câu hỏi đáp về nghiệp vụ khai báo hải quan, thuế xuất khẩu, nhập khẩu và quy tắc xuất xứ hàng hoá / Quốc Đại (hệ thống)

3. Quản lý rủi ro : = On managing risk / Robert S. Kaplan ... [et al.] ; Nguyễn Ngọc Anh dịch

4. Quản trị logistics và chuỗi cung ứng / TS. Hà Minh Hiếu

5. Quản trị nguồn nhân lực logistics ở Việt Nam : sách chuyên khảo / GS.TS. Đặng Đình Đào ... [et al.]

6. Quản trị chuỗi cung ứng - Những phương pháp hay nhất / David Blanchard ; Trần Mạnh Cường dịch

7. Quản trị chuỗi cung ứng. TS. Đinh Bá Hùng Anh, ThS. Lê Hữu HoàngTập 1

8. Quản trị chuỗi cung ứng. TS. Đinh Bá Hùng Anh, ThS. Lê Hữu HoàngTập 2

9. Nguyên lý quản trị chuỗi cung ứng : = Essentials of supply chain management / Michael H. Hugos ; Phạm Đình Mạnh dịch

10. Logistics và vận tải quốc tế : sách tham khảo / TS. Trần Nguyễn Hợp Châu (chủ biên) ... [et al.]

11. Giáo trình quản trị hoạt động logistics và thương mại doanh nghiệp / GS.TS. Đặng Đình Đào ... [et al.]

12. Giáo trình quản trị logistics : dùng cho ngành Kinh tế, Logistics và Quản trị Kinh doanh / GS.TS. Đặng Đình Đào ... [et al.]

13. Giáo trình kinh tế thương mại - dịch vụ : dành cho ngành Kinh tế, Logistics và Quản trị Kinh doanh / GS.TS. Đặng Đình Đào ... [et al.]

14. Giáo trình quản trị học / TS. Trần Dục Thức (chủ biên) ... [et al.]

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI