DDC 658.7
Tác giả CN Đinh, Bá Hùng Anh
Nhan đề Quản trị chuỗi cung ứng. Tập 2 / TS. Đinh Bá Hùng Anh, ThS. Lê Hữu Hoàng
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh : Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2020
Mô tả vật lý 433 tr. : minh họa ; 24 cm.
Tóm tắt Đề cập đến cách thức mua hàng; cách lựa chọn vị trí hệ thống kênh phân phối; hướng dẫn cách soạn thảo hợp đồng cung ứng; trình bày hiệu ứng lượng dư tồn kho; chiến lược cung ứng; các biện pháp để đo lường hiệu quả vận hành cũng như quy trình tinh gọn chuỗi
Thuật ngữ chủ đề Chuỗi cung ứng-Quản lý
Tác giả(bs) CN Lê, Hữu Hoàng
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(7): GT92168-74
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07324-6
00000000nam#a2200000ui#4500
00153879
00212
004FF67FB19-2A81-41E0-B230-D8787375E1BF
005202401181013
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a978-604-922-784-4|c159000
039|y20240118101358|zlinhnm
082 |a658.7|bĐI-A (2)
100 |aĐinh, Bá Hùng Anh
245 |aQuản trị chuỗi cung ứng. |nTập 2 / |cTS. Đinh Bá Hùng Anh, ThS. Lê Hữu Hoàng
260 |aTP. Hồ Chí Minh : |bKinh tế TP. Hồ Chí Minh, |c2020
300 |a433 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
520 |aĐề cập đến cách thức mua hàng; cách lựa chọn vị trí hệ thống kênh phân phối; hướng dẫn cách soạn thảo hợp đồng cung ứng; trình bày hiệu ứng lượng dư tồn kho; chiến lược cung ứng; các biện pháp để đo lường hiệu quả vận hành cũng như quy trình tinh gọn chuỗi
650|aChuỗi cung ứng-Quản lý
700 |aLê, Hữu Hoàng
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(7): GT92168-74
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07324-6
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2024/thang 1/18.1.240008thumbimage.jpg
890|a10|b5|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07324 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 658.7 ĐI-A (2) Sách Tiếng Việt 1
2 TK07325 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 658.7 ĐI-A (2) Sách Tiếng Việt 2
3 TK07326 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 658.7 ĐI-A (2) Sách Tiếng Việt 3
4 GT92168 Kho giáo trình - Tầng 5 658.7 ĐI-A (2) Sách Tiếng Việt 4 Hạn trả:22-06-2024
5 GT92169 Kho giáo trình - Tầng 5 658.7 ĐI-A (2) Sách Tiếng Việt 5 Hạn trả:22-06-2024
6 GT92170 Kho giáo trình - Tầng 5 658.7 ĐI-A (2) Sách Tiếng Việt 6
7 GT92171 Kho giáo trình - Tầng 5 658.7 ĐI-A (2) Sách Tiếng Việt 7
8 GT92172 Kho giáo trình - Tầng 5 658.7 ĐI-A (2) Sách Tiếng Việt 8 Hạn trả:29-06-2024
9 GT92173 Kho giáo trình - Tầng 5 658.7 ĐI-A (2) Sách Tiếng Việt 9
10 GT92174 Kho giáo trình - Tầng 5 658.7 ĐI-A (2) Sách Tiếng Việt 10
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI