DDC 658
Nhan đề Giáo trình quản trị học / TS. Trần Dục Thức (chủ biên) ... [et al.]
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh : Tài chính, 2021
Mô tả vật lý 281 tr. : minh họa ; 27 cm.
Phụ chú Thư mục: tr. 271-281
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh. Khoa Quản trị kinh doanh
Tóm tắt Cung cấp những kiến thức cơ bản về quản trị: tổng quan về quản trị, sự phát triển lý thuyết quản trị, môi trường quản trị và các xu hướng thay đổi, hoạch định và thiết lập mục tiêu, hình thành và tổ chức thực hiện chiến lược, lập và ra quyết định quản trị, thiết kế cơ cấu tổ chức, quản trị nguồn nhân lực, lãnh đạo và phong cách lãnh đạo, động viên nhân viên, quản trị truyền thông trong tổ chức và kiểm soát
Thuật ngữ chủ đề Quản trị học
Tác giả(bs) CN Trần, Dục Thức
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(7): GT92210-6
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07342-4
00000000nam#a2200000ui#4500
00153885
00211
0047214F3D8-34E2-4BFF-AE1B-8EFA981FB375
005202401181459
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a978-604-79-2712-8|c180000
039|a20240118145949|blinhnm|y20240118145911|zlinhnm
082 |a658|bGIA
245 |aGiáo trình quản trị học / |cTS. Trần Dục Thức (chủ biên) ... [et al.]
260 |aTP. Hồ Chí Minh : |bTài chính, |c2021
300 |a281 tr. : |bminh họa ; |c27 cm.
500 |aThư mục: tr. 271-281
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh. Khoa Quản trị kinh doanh
520 |aCung cấp những kiến thức cơ bản về quản trị: tổng quan về quản trị, sự phát triển lý thuyết quản trị, môi trường quản trị và các xu hướng thay đổi, hoạch định và thiết lập mục tiêu, hình thành và tổ chức thực hiện chiến lược, lập và ra quyết định quản trị, thiết kế cơ cấu tổ chức, quản trị nguồn nhân lực, lãnh đạo và phong cách lãnh đạo, động viên nhân viên, quản trị truyền thông trong tổ chức và kiểm soát
650|aQuản trị học
700|aTrần, Dục Thức
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(7): GT92210-6
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07342-4
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2024/thang 1/18.1.240003thumbimage.jpg
890|a10|b5|c1|d5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07342 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 658 GIA Giáo trình 1
2 TK07343 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 658 GIA Giáo trình 2
3 TK07344 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 658 GIA Giáo trình 3
4 GT92210 Kho giáo trình - Tầng 5 658 GIA Giáo trình 4
5 GT92211 Kho giáo trình - Tầng 5 658 GIA Giáo trình 5
6 GT92212 Kho giáo trình - Tầng 5 658 GIA Giáo trình 6 Hạn trả:18-10-2024
7 GT92213 Kho giáo trình - Tầng 5 658 GIA Giáo trình 7 Hạn trả:21-10-2024
8 GT92214 Kho giáo trình - Tầng 5 658 GIA Giáo trình 8 Hạn trả:07-10-2024
9 GT92215 Kho giáo trình - Tầng 5 658 GIA Giáo trình 9 Hạn trả:21-10-2024
10 GT92216 Kho giáo trình - Tầng 5 658 GIA Giáo trình 10 Hạn trả:02-08-2024
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI