DDC 658.7
Tác giả CN Đinh, Bá Hùng Anh
Nhan đề Quản trị chuỗi cung ứng. Tập 1 / TS. Đinh Bá Hùng Anh, ThS. Lê Hữu Hoàng
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh : Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2020
Mô tả vật lý 557 tr. : minh họa ; 24 cm.
Tóm tắt Giới thiệu các thành phần của một chuỗi cung ứng; chiến lược 6P để tiếp thị và vận hành chuỗi bán lẻ; hướng dẫn cách thức thiết kế và triển khai hoạt động quan hệ khách hàng CRM; hoạt động dự báo nhu cầu; cách thức triển khai hoạt động giao nhận
Thuật ngữ chủ đề Chuỗi cung ứng-Quản lý
Tác giả(bs) CN Lê, Hữu Hoàng
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(7): GT92161-7
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07321-3
00000000nam#a2200000ui#4500
00153878
00212
004A26134AF-3B0C-4660-B256-E4EAEBDB0E5B
005202401181021
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a978-604-922-784-4|c159000
039|a20240118102131|blinhnm|c20240118102101|dlinhnm|y20240118100042|zlinhnm
082 |a658.7|bĐI-A (1)
100 |aĐinh, Bá Hùng Anh
245 |aQuản trị chuỗi cung ứng. |nTập 1 / |cTS. Đinh Bá Hùng Anh, ThS. Lê Hữu Hoàng
260 |aTP. Hồ Chí Minh : |bKinh tế TP. Hồ Chí Minh, |c2020
300 |a557 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
520 |aGiới thiệu các thành phần của một chuỗi cung ứng; chiến lược 6P để tiếp thị và vận hành chuỗi bán lẻ; hướng dẫn cách thức thiết kế và triển khai hoạt động quan hệ khách hàng CRM; hoạt động dự báo nhu cầu; cách thức triển khai hoạt động giao nhận
650|aChuỗi cung ứng-Quản lý
700 |aLê, Hữu Hoàng
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(7): GT92161-7
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07321-3
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2024/thang 1/18.1.240007thumbimage.jpg
890|a10|b4|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07321 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 658.7 ĐI-A (1) Sách Tiếng Việt 1
2 TK07322 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 658.7 ĐI-A (1) Sách Tiếng Việt 2
3 TK07323 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 658.7 ĐI-A (1) Sách Tiếng Việt 3
4 GT92161 Kho giáo trình - Tầng 5 658.7 ĐI-A (1) Sách Tiếng Việt 4
5 GT92162 Kho giáo trình - Tầng 5 658.7 ĐI-A (1) Sách Tiếng Việt 5
6 GT92163 Kho giáo trình - Tầng 5 658.7 ĐI-A (1) Sách Tiếng Việt 6
7 GT92164 Kho giáo trình - Tầng 5 658.7 ĐI-A (1) Sách Tiếng Việt 7 Hạn trả:29-06-2024
8 GT92165 Kho giáo trình - Tầng 5 658.7 ĐI-A (1) Sách Tiếng Việt 8 Hạn trả:29-06-2024
9 GT92166 Kho giáo trình - Tầng 5 658.7 ĐI-A (1) Sách Tiếng Việt 9
10 GT92167 Kho giáo trình - Tầng 5 658.7 ĐI-A (1) Sách Tiếng Việt 10
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI