DDC 658.5
Nhan đề Giáo trình quản trị logistics : dùng cho ngành Kinh tế, Logistics và Quản trị Kinh doanh / GS.TS. Đặng Đình Đào ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài chính, 2023
Mô tả vật lý 398 tr. : minh họa ; 21 cm.
Phụ chú Thư mục: tr. 393-398
Tóm tắt Trình bày những vấn đề chung về logistics; quản trị logistics doanh nghiệp; cơ sở của quản trị logistics; quản trị nhu cầu, dự trữ, kho hàng hoá và dịch vụ giao nhận hàng hoá; quản trị logistics ngược; thiết lập các mối quan hệ kinh tế trong hoạt động logistics; hệ thống thông tin, quản trị dịch vụ khách hàng và những điều cần biết trong quản trị logistics
Thuật ngữ chủ đề Logistics
Thuật ngữ chủ đề Doanh nghiệp
Tác giả(bs) CN Đặng, Đình Đào
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(7): GT92196-202
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07336-8
00000000nam#a2200000ui#4500
00153883
00211
00480D9D902-A539-43CC-83D0-18E5457EE2A9
005202401181439
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786047936649|c179000
039|y20240118143928|zlinhnm
082 |a658.5|bGIA
245 |aGiáo trình quản trị logistics : |bdùng cho ngành Kinh tế, Logistics và Quản trị Kinh doanh / |cGS.TS. Đặng Đình Đào ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bTài chính, |c2023
300 |a398 tr. : |bminh họa ; |c21 cm.
500 |aThư mục: tr. 393-398
520 |aTrình bày những vấn đề chung về logistics; quản trị logistics doanh nghiệp; cơ sở của quản trị logistics; quản trị nhu cầu, dự trữ, kho hàng hoá và dịch vụ giao nhận hàng hoá; quản trị logistics ngược; thiết lập các mối quan hệ kinh tế trong hoạt động logistics; hệ thống thông tin, quản trị dịch vụ khách hàng và những điều cần biết trong quản trị logistics
650|aLogistics
650|aDoanh nghiệp
700 |aĐặng, Đình Đào
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(7): GT92196-202
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07336-8
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2024/thang 1/18.1.240010thumbimage.jpg
890|a10|b4|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07336 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 658.5 GIA Giáo trình 1
2 TK07337 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 658.5 GIA Giáo trình 2
3 TK07338 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 658.5 GIA Giáo trình 3
4 GT92196 Kho giáo trình - Tầng 5 658.5 GIA Giáo trình 4
5 GT92197 Kho giáo trình - Tầng 5 658.5 GIA Giáo trình 5
6 GT92198 Kho giáo trình - Tầng 5 658.5 GIA Giáo trình 6 Hạn trả:22-06-2024
7 GT92199 Kho giáo trình - Tầng 5 658.5 GIA Giáo trình 7
8 GT92200 Kho giáo trình - Tầng 5 658.5 GIA Giáo trình 8
9 GT92201 Kho giáo trình - Tầng 5 658.5 GIA Giáo trình 9 Hạn trả:22-06-2024
10 GT92202 Kho giáo trình - Tầng 5 658.5 GIA Giáo trình 10
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI