DDC 658.155
Nhan đề Quản lý rủi ro : = On managing risk / Robert S. Kaplan ... [et al.] ; Nguyễn Ngọc Anh dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Đại học Kinh tế Quốc dân, 2022
Mô tả vật lý 151 tr. : minh họa ; 27 cm.
Tùng thư Tủ sách Doanh nghiệp
Tóm tắt Gồm các bài viết về quản lý rủi ro giúp doanh nghiệp tránh các lỗi phổ biến trong quản lý rủi ro, 3 loại rủi ro riêng biệt và điều chỉnh các quy trình quản lý rủi ro, năm bắt sự không chắc chắn như một yếu tố chính của sự đổi mới đột phá, áp dụng những phương pháp để giảm thiểu các mối đe doạ chính trị, nâng cấp khả năng dự báo của tổ chức để đạt được lợi thế cạnh tranh, phát hiện và vô hiệu hoá các cuộc tấn công mạng bắt nguồn từ bên trong công ty
Thuật ngữ chủ đề Doanh nghiệp
Thuật ngữ chủ đề Quản trị rủi ro
Tác giả(bs) CN Kaplan, Robert S.
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ngọc Anh
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(7): GT92217-23
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07345-7
00000000nam#a2200000ui#4500
00153886
00212
0048E928DA6-06A3-4BE7-B5F0-C6CF3894E92F
005202401181539
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020|a978-604-330-324-7|c269000
039|a20240118153956|blinhnm|c20240118153659|dlinhnm|y20240118153640|zlinhnm
082 |a658.155|bQUA
245 |aQuản lý rủi ro : |b= On managing risk / |cRobert S. Kaplan ... [et al.] ; Nguyễn Ngọc Anh dịch
260 |aHà Nội : |bNxb. Đại học Kinh tế Quốc dân, |c2022
300 |a151 tr. : |bminh họa ; |c27 cm.
490 |aTủ sách Doanh nghiệp
520 |aGồm các bài viết về quản lý rủi ro giúp doanh nghiệp tránh các lỗi phổ biến trong quản lý rủi ro, 3 loại rủi ro riêng biệt và điều chỉnh các quy trình quản lý rủi ro, năm bắt sự không chắc chắn như một yếu tố chính của sự đổi mới đột phá, áp dụng những phương pháp để giảm thiểu các mối đe doạ chính trị, nâng cấp khả năng dự báo của tổ chức để đạt được lợi thế cạnh tranh, phát hiện và vô hiệu hoá các cuộc tấn công mạng bắt nguồn từ bên trong công ty
650|aDoanh nghiệp
650|aQuản trị rủi ro
700 |aKaplan, Robert S.
700 |aNguyễn, Ngọc Anh
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(7): GT92217-23
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07345-7
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2024/thang 1/18.1.240005thumbimage.jpg
890|a10|b8|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07345 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 658.155 QUA Sách Tiếng Việt 1
2 TK07346 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 658.155 QUA Sách Tiếng Việt 2
3 TK07347 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 658.155 QUA Sách Tiếng Việt 3
4 GT92217 Kho giáo trình - Tầng 5 658.155 QUA Giáo trình 4 Hạn trả:29-06-2024
5 GT92219 Kho giáo trình - Tầng 5 658.155 QUA Giáo trình 6 Hạn trả:22-06-2024
6 GT92220 Kho giáo trình - Tầng 5 658.155 QUA Giáo trình 7
7 GT92221 Kho giáo trình - Tầng 5 658.155 QUA Giáo trình 8 Hạn trả:22-06-2024
8 GT92222 Kho giáo trình - Tầng 5 658.155 QUA Giáo trình 9 Hạn trả:29-06-2024
9 GT92223 Kho giáo trình - Tầng 5 658.155 QUA Giáo trình 10 Hạn trả:22-06-2024
10 GT92218 Kho giáo trình - Tầng 5 658.155 QUA Giáo trình 5 Hạn trả:22-06-2024
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI