DDC 658.7
Tác giả CN Blanchard, David
Nhan đề Quản trị chuỗi cung ứng - Những phương pháp hay nhất / David Blanchard ; Trần Mạnh Cường dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài chính, 2022
Mô tả vật lý 399 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Giới thiệu về hoạt động quản trị cung ứng, một số ví dụ về chuỗi cung ứng và cách đo lường hiệu suất của chuỗi cung ứng; quy trình lõi truyền thống của hoạt động quản trị chuỗi cung ứng và một số phương pháp trong chiến lược đối với quản trị chuỗi cung ứng
Thuật ngữ chủ đề Chuỗi cung ứng-Quản lý
Tác giả(bs) CN Trần, Mạnh Cường
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(7): GT92154-60
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07318-20
00000000nam#a2200000ui#4500
00153877
00212
0047FB81E79-7A4D-4D3E-BF33-D996DC2A1C09
005202401180950
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786047931842|c199000
039|y20240118095048|zlinhnm
082 |a658.7|bBLA
100 |aBlanchard, David
245 |aQuản trị chuỗi cung ứng - Những phương pháp hay nhất / |cDavid Blanchard ; Trần Mạnh Cường dịch
260 |aHà Nội : |bTài chính, |c2022
300 |a399 tr. ; |c24 cm.
520 |aGiới thiệu về hoạt động quản trị cung ứng, một số ví dụ về chuỗi cung ứng và cách đo lường hiệu suất của chuỗi cung ứng; quy trình lõi truyền thống của hoạt động quản trị chuỗi cung ứng và một số phương pháp trong chiến lược đối với quản trị chuỗi cung ứng
650|aChuỗi cung ứng-Quản lý
700 |aTrần, Mạnh Cường
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(7): GT92154-60
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07318-20
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2024/thang 1/18.1.240012thumbimage.jpg
890|a10|b4|c1|d1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 GT92158 Kho giáo trình - Tầng 5 658.7 BLA Sách Tiếng Việt 8
2 GT92159 Kho giáo trình - Tầng 5 658.7 BLA Sách Tiếng Việt 9
3 GT92160 Kho giáo trình - Tầng 5 658.7 BLA Sách Tiếng Việt 10
4 GT92156 Kho giáo trình - Tầng 5 658.7 BLA Sách Tiếng Việt 6
5 GT92157 Kho giáo trình - Tầng 5 658.7 BLA Sách Tiếng Việt 7
6 TK07318 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 658.7 BLA Sách Tiếng Việt 1
7 TK07319 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 658.7 BLA Sách Tiếng Việt 2
8 TK07320 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 658.7 BLA Sách Tiếng Việt 3
9 GT92154 Kho giáo trình - Tầng 5 658.7 BLA Sách Tiếng Việt 4 Hạn trả:22-06-2024
10 GT92155 Kho giáo trình - Tầng 5 658.7 BLA Sách Tiếng Việt 5 Hạn trả:22-06-2024
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI