DDC 658.5
Tác giả CN Jacobs, F. Robert
Nhan đề Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng / F. Robert Jacobs, Richard B. Chase ; Nguyễn Minh Phúc và Đỗ Hoàng Phương Nhi dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài chính, 2023
Mô tả vật lý xxiv, 724 tr. : minh họa màu ; 27 cm.
Phụ chú Tên sách tiếng Anh: Operations and supply chain management
Phụ chú Phụ lục: tr. 703-724
Tóm tắt Giới thiệu chiến lược, sản phẩm và năng lực, quy trình sản xuất và dịch vụ, qui trình chuỗi cung ứng, hoạch định và kiểm soát cung - cầu cùng các chủ đề đặc biệt
Thuật ngữ chủ đề Kinh doanh
Thuật ngữ chủ đề Chuỗi cung ứng-Quản lý
Thuật ngữ chủ đề Sản xuất
Tác giả(bs) CN Chase, Richard B.
Tác giả(bs) CN Đỗ, Hoàng Phương Nhi
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Minh Phúc
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(7): GT92231-7
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07351-3
00000000nam#a2200000ui#4500
00153888
00212
004019E661C-D97C-4D08-93B5-DAC987FE42CA
005202401190855
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20240119085534|blinhnm|c20240118163754|dlinhnm|y20240118155553|zlinhnm
082 |a658.5|bJAC
100 |aJacobs, F. Robert
245 |aQuản trị vận hành và chuỗi cung ứng / |cF. Robert Jacobs, Richard B. Chase ; Nguyễn Minh Phúc và Đỗ Hoàng Phương Nhi dịch
260 |aHà Nội : |bTài chính, |c2023
300 |axxiv, 724 tr. : |bminh họa màu ; |c27 cm.
500 |aTên sách tiếng Anh: Operations and supply chain management
500|aPhụ lục: tr. 703-724
520 |aGiới thiệu chiến lược, sản phẩm và năng lực, quy trình sản xuất và dịch vụ, qui trình chuỗi cung ứng, hoạch định và kiểm soát cung - cầu cùng các chủ đề đặc biệt
650|aKinh doanh
650|aChuỗi cung ứng-Quản lý
650|aSản xuất
700 |aChase, Richard B.
700 |aĐỗ, Hoàng Phương Nhi
700 |aNguyễn, Minh Phúc
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(7): GT92231-7
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07351-3
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2024/thang 1/18.1.240001thumbimage.jpg
890|a10|b4|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07351 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 658.5 JAC Sách Tiếng Việt 1
2 TK07352 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 658.5 JAC Sách Tiếng Việt 2
3 TK07353 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 658.5 JAC Sách Tiếng Việt 3
4 GT92231 Kho giáo trình - Tầng 5 658.5 JAC Sách Tiếng Việt 4
5 GT92232 Kho giáo trình - Tầng 5 658.5 JAC Sách Tiếng Việt 5
6 GT92233 Kho giáo trình - Tầng 5 658.5 JAC Sách Tiếng Việt 6 Hạn trả:22-06-2024
7 GT92234 Kho giáo trình - Tầng 5 658.5 JAC Sách Tiếng Việt 7
8 GT92235 Kho giáo trình - Tầng 5 658.5 JAC Sách Tiếng Việt 8 Hạn trả:22-06-2024
9 GT92236 Kho giáo trình - Tầng 5 658.5 JAC Sách Tiếng Việt 9 Hạn trả:29-06-2024
10 GT92237 Kho giáo trình - Tầng 5 658.5 JAC Sách Tiếng Việt 10 Hạn trả:22-06-2024
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI