DDC 388.044
Nhan đề Logistics và vận tải quốc tế : sách tham khảo / TS. Trần Nguyễn Hợp Châu (chủ biên) ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hồng Đức, 2023
Mô tả vật lý 456 tr. : minh họa ; 24 cm.
Phụ chú Thư mục cuối mỗi chương. - Phụ lục: tr. 371-456
Tóm tắt Giới thiệu tổng quan về logistics; vận tải đường biển trong thương mại quốc tế; vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu bằng container; vận tải hàng không trong thương mại quốc tế; gom hàng và vận tải đa phương thức; bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển
Thuật ngữ chủ đề Logistics
Thuật ngữ chủ đề Vận tải quốc tế
Tác giả(bs) CN Trần, Nguyễn Hợp Châu
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(7): GT92140-6
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07312-4
00000000nam#a2200000ui#4500
00153875
00212
004124E1DFE-0878-47CA-98F2-5897A1614CF5
005202401180926
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786044765921|c125000
039|y20240118092641|zlinhnm
082 |a388.044|bLOG
245 |aLogistics và vận tải quốc tế : |bsách tham khảo / |cTS. Trần Nguyễn Hợp Châu (chủ biên) ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bHồng Đức, |c2023
300 |a456 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
500 |aThư mục cuối mỗi chương. - Phụ lục: tr. 371-456
520 |aGiới thiệu tổng quan về logistics; vận tải đường biển trong thương mại quốc tế; vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu bằng container; vận tải hàng không trong thương mại quốc tế; gom hàng và vận tải đa phương thức; bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển
650|aLogistics
650|aVận tải quốc tế
700 |aTrần, Nguyễn Hợp Châu
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(7): GT92140-6
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07312-4
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2024/thang 1/18.1.240015thumbimage.jpg
890|a10|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07312 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 388.044 LOG Sách Tiếng Việt 1
2 TK07313 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 388.044 LOG Sách Tiếng Việt 2
3 TK07314 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 388.044 LOG Sách Tiếng Việt 3
4 GT92140 Kho giáo trình - Tầng 5 388.044 LOG Sách Tiếng Việt 4
5 GT92141 Kho giáo trình - Tầng 5 388.044 LOG Sách Tiếng Việt 5
6 GT92142 Kho giáo trình - Tầng 5 388.044 LOG Sách Tiếng Việt 6
7 GT92143 Kho giáo trình - Tầng 5 388.044 LOG Sách Tiếng Việt 7
8 GT92144 Kho giáo trình - Tầng 5 388.044 LOG Sách Tiếng Việt 8
9 GT92145 Kho giáo trình - Tầng 5 388.044 LOG Sách Tiếng Việt 9
10 GT92146 Kho giáo trình - Tầng 5 388.044 LOG Sách Tiếng Việt 10
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI