DDC 658.5
Nhan đề Giáo trình quản trị hoạt động logistics và thương mại doanh nghiệp / GS.TS. Đặng Đình Đào ... [et al.]
Lần xuất bản Tái bản lần 2, có chỉnh lý và bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài chính, 2023
Mô tả vật lý 383 tr. ; 21 cm.
Phụ chú Thư mục: tr. 377-383
Tóm tắt Trình bày những vấn đề chung về logistics; quản trị hoạt động logistics doanh nghiệp; hoạt động giao nhận hàng hoá; quản trị hoạt động kho hàng; logistics ngược trong doanh nghiệp; hoạt động cung ứng và quản lý ở doanh nghiệp; nhu cầu và các phương pháp xác định; dự trữ sản xuất ở doanh nghiệp; phân tích hoạt động cung ứng cho sản xuất ở doanh nghiệp; hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp...
Thuật ngữ chủ đề Logistics
Thuật ngữ chủ đề Doanh nghiệp
Tác giả(bs) CN Đặng, Đình Đào
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(7): GT92189-95
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07333-5
00000000nam#a2200000ui#4500
00153882
00211
004A803F235-5065-4324-BE73-C6C384243023
005202401181443
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786047936984|c179000
039|a20240118144317|blinhnm|c20240118144147|dlinhnm|y20240118142846|zlinhnm
082 |a658.5|bGIA
245 |aGiáo trình quản trị hoạt động logistics và thương mại doanh nghiệp / |cGS.TS. Đặng Đình Đào ... [et al.]
250 |aTái bản lần 2, có chỉnh lý và bổ sung
260 |aHà Nội : |bTài chính, |c2023
300 |a383 tr. ; |c21 cm.
500 |aThư mục: tr. 377-383
520 |aTrình bày những vấn đề chung về logistics; quản trị hoạt động logistics doanh nghiệp; hoạt động giao nhận hàng hoá; quản trị hoạt động kho hàng; logistics ngược trong doanh nghiệp; hoạt động cung ứng và quản lý ở doanh nghiệp; nhu cầu và các phương pháp xác định; dự trữ sản xuất ở doanh nghiệp; phân tích hoạt động cung ứng cho sản xuất ở doanh nghiệp; hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp...
650|aLogistics
650|aDoanh nghiệp
700 |aĐặng, Đình Đào
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(7): GT92189-95
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07333-5
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2024/thang 1/18.1.240011thumbimage.jpg
890|a10|b6|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07333 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 658.5 GIA Giáo trình 1
2 TK07334 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 658.5 GIA Giáo trình 2
3 TK07335 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 658.5 GIA Giáo trình 3
4 GT92189 Kho giáo trình - Tầng 5 658.5 GIA Giáo trình 4 Hạn trả:22-06-2024
5 GT92190 Kho giáo trình - Tầng 5 658.5 GIA Giáo trình 5
6 GT92191 Kho giáo trình - Tầng 5 658.5 GIA Giáo trình 6
7 GT92192 Kho giáo trình - Tầng 5 658.5 GIA Giáo trình 7
8 GT92193 Kho giáo trình - Tầng 5 658.5 GIA Giáo trình 8 Hạn trả:22-06-2024
9 GT92194 Kho giáo trình - Tầng 5 658.5 GIA Giáo trình 9 Hạn trả:29-06-2024
10 GT92195 Kho giáo trình - Tầng 5 658.5 GIA Giáo trình 10
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI